WatWerktOpSchool Marzano HCO

Iedere school wil goed onderwijs bieden waar leerlingen actief en betrokken zijn. Maar heeft iedereen op jouw school voor ogen wat goed onderwijs is? En welk concreet gedrag hierbij van leraren verwacht wordt? Op welke manier je bijvoorbeeld invulling geeft aan een goede relatie tussen de leraar en de leerling? Of wat je concreet verstaat onder lesgeven met passie & enthousiasme om leerlingen betrokken te houden? En hoe het lesgeven nog beter kan?

Marzano en het Model voor Effectief Lesgeven

Dr. Robert Marzano heeft wetenschappelijke publicaties op het gebied van onderwijsonderzoek op waarde geschat. Vervolgens heeft hij de effectieve strategieën en het daarbij horend gedrag van de leraar vertaald naar het Model voor Effectief Lesgeven. Dit model geeft effectieve onderwijsstrategieën op didactisch en pedagogisch vlak en klassenmanagement. Hiermee biedt het een kader om gezamenlijk effectieve lessen te plannen en voor te bereiden. Deze strategieën zijn tot op het praktische niveau uitgewerkt in de vorm van concreet gedrag en voorbeelden.

De kracht van 'samen' gebruiken om beter te worden

Het Model voor Effectief Lesgeven is heel handig om observaties en discussies over lesgeven aan te scherpen en vanuit leiderschap te sturen op kwaliteit. Hierbij zien we effectief lesgeven niet als individuele actie voor de klas, maar als gezamenlijke ontwikkeling binnen de school om aan te pakken. De inhoudelijke basis zijn de bewezen onderwijsstrategieën en gedrag uit het Model voor Effectief Lesgeven. Hiermee vorm je een basis voor een gemeenschappelijke taal, zodat je inhoudelijk met elkaar in gesprek kunt gaan om samen te werken aan nog beter onderwijs voor de leerlingen op je school. De procesbasis wordt gevormd door collegialiteit & professionaliteit; gezamenlijk werken aan nog beter onderwijs.

Pijlers:

  • gezamenlijk plannen en voorbereiden van lessen: bijvoorbeeld Lesson study
  • reflectie op lesgeven: bijvoorbeeld via onderwijsronden

Samen met partners Bazalt en RPCZ heeft HCO het werk van Marzano voor het Nederlands onderwijsgeschikt gemaakt. Onze gecertificeerde Marzano trainers zijn opgeleid door de Amerikaanse trainers in deze aanpak. Wij kunnen u helpen om hiermee in de praktijk aan de slag te gaan, met behulp van training, coaching en advies. Kijk voor een overzicht van alle mogelijkheden op www.marzanoresearch.nl of neem contact op met een van onze trainers. 

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies