Nieuws / 4 februari 2021

Weer naar school: lesideeën voor leerkrachten

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Voor de meeste kinderen is het bijna 8 weken geleden dat ze voor het laatst op school waren. Het contact met leeftijdsgenoten was minimaal in deze periode en het contact met de juf of meester vond letterlijk achter de schermen plaats. Dat zal dus weer even wennen worden, des te meer voor kinderen die vanaf 8 februari voor het eerst naar school gaan.

Al eerder deelden we lesideeën in het kader van de Nationale Voorleesdagen. Lesbrief 1 richtte zich vooral op leerlingen met een taalachterstand. In de tweede lesbrief staan tips en ideeën om tijdens de stappen van interactief voorlezen in gesprek te gaan met je leerlingen.

In de derde en laatste lesbrief besteden we aandacht aan de verschillende leerervaringen die kinderen thuis en op school opdoen. De leeruitdaging en growth mindset staan hierbij centraal. We hebben activiteiten uitgewerkt, waaronder een les uit het boek ‘Growth Mindset lessen’ die je van ons cadeau krijgt.