BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Een positief groepsklimaat is belangrijk voor het welzijn en het leerproces van jongeren en werkt preventief tegen het ontstaan van gedragsproblemen.

Preventief werken aan sociale verbondenheid

Eén van de essentiële voorwaarden om optimaal tot leren te komen, is het gevoel van veiligheid. De start van een nieuw schooljaar is bij uitstek hét moment om als docent /mentor aandacht te besteden aan de groepssfeer.

In sommige klassen is het creëren van een veilig en positief klimaat een grote uitdaging. Wat kun je preventief doen om een veilige basis te ontwikkelen in een klas? Wij denken hier graag over mee. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen en hanteren van regels en routines, organiseren van klassengesprekken en het versterken van de sociale verbondenheid van de leerlingen onderling. Plan tijd in voor sociale activiteiten. Laat leerlingen samenwerken op een manier die hen aanspreekt. Gebruik coöperatieve structuren zoals Teambouwers en maak eventuele problemen en pestgedrag bespreekbaar.

Voor een positief klasklimaat spelen ook de ouders en de school zelf een belangrijke rol. Met een systeemgerichte aanpak ondersteunen onze experts de behoeften van de klas. Ook verkennen we samen wat alle betrokkenen kunnen doen om de sfeer te verbeteren.

Als een klas niet meer veilig is

Vervelende situatie, maar ook dan kunnen wij helpen. Vanuit een oplossingsgerichte benadering kijken we naar de gewenste situatie in de klas. De focus ligt niet op de ontstaansgeschiedenis van het probleem, maar op het gewenste gedrag dat je wilt terugzien. Met elkaar bepalen we  concrete stappen die nodig zijn voor een positieve sfeer in de klas.

Met advies, training, coaching of andere middelen ondersteunt HCO scholen die willen bouwen aan een positief groepsklimaat en professioneel willen omgaan met negatief gedrag zoals pesten. Op veel scholen is er al veel dat goed gaat. Hier bouwen we graag op voort. Kies een aanpak die bij jou en de school past.

Heb je vragen of wil je meer informatie over onze werkwijze, neem contact op met één van onze experts. 

Expert

Diensten

Downloads