Voortgezet onderwijs (VO) en MBO

Welbevinden en sociale veiligheid

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Een leerling kan pas tot leren komen als hij/zij zich veilig en geborgen voelt op school en in de klas. Daarom verdient sociale veiligheid bijzondere aandacht in het onderwijs.

Werken aan sociale verbondenheid

We spreken van een positief klasklimaat als er spraken is van een sterke onderlinge verbonheid tussen leerlingen en als de relatie met de docent goed is. Dan zijn problemen bespreekbaar en voelen leerlingen zich veilig om zichzelf te zijn en elkaar aan te spreken op negatief gedrag. Of het nu om pestgedrag of ordeverstoringen gaat, de sleutel voor de oplossing zit vaak in het versterken van de onderlinge sociale verbondenheid.

Het is niet altijd even gemakkelijk om als docent in te spelen op lastig gedrag of bewust te werken aan een positieve groepssfeer. Zeker als je met verschillende groepen en verschillende dynamieken werkt. Hoe reageer je als een puber de regels van de klas overtreedt en wat doe je met pestgedrag? Op welke manier besteed je aandacht aan regels en routines en de sfeer in de groep?

Aandacht voor sociaal-emotioneel leren

Als een kind angstig is, met gedragsproblemen, trauma’s of andere sociaal-emotionele moeilijkheden kampt, komt het ook niet goed aan leren toe. Elk kind verdient daarom aandacht voor zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat is niet alleen een taak voor thuis, ook scholen spelen hier een rol in.

“Waarom zouden we leerlingen geen lessen in geluk geven?”

De Britse hoogleraar Ilona Boniwell is erin geslaagd om wetenschappelijke inzichten uit de positieve psychologie te vertalen naar een eigentijds lesprogramma voor kinderen van 10 tot 15 jaar. Een inspirerende manier om sociaal-emotioneel leren in het voortgezet onderwijs vorm te geven. Lees er meer over in het artikel Positieve Psychologie Lessen in geluk.

Onze werkwijze: oplossingsgericht en afgestemd op de situatie

Onze experts begeleiden scholen en klassen op het gebied van sociale veiligheid, gedrag en sociaal-emotioneel leren. Wij inventariseren de behoeften van de docenten in relatie tot het gedrag van de leerlingen. Met behulp van een systeemaanpak en oplossingsgerichte insteek gaan we opzoek naar de juiste interventies, afgestemd op de situatie.

Contactpersonen

Diensten

Downloads