BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Pubers komen naar school omdat ze iets willen leren en om een relatie op te bouwen met hun leeftijdsgenoten. Ze willen zich graag uiten, hebben behoefte aan bevestiging van hun leeftijdgenoten (‘peers’) en zijn op zoek naar adviezen en begeleiding van docenten. Toch kunnen we ze niet altijd volgen, bijvoorbeeld door ongrijpbare gedragingen in de klas. Dit komt doordat de cognitieve, sociaal emotionele en lichamelijke ontwikkeling van de puber niet parallel loopt. Om hierop in te spelen, moeten we dieper kijken naar wat er bij de puber speelt en begrijpen waarom hij of zij zich zo gedraagt. We duiken daarvoor in het puberbrein.

Voor de docent ligt de uitdaging om een sfeer te creëren in de les die aansluit bij de behoefte en veranderingen van het puberbrein. Als HCO zijn wij blijvend nieuwsgierig naar de recente onderzoeksresultaten over het puberbrein in relatie tot leren. Deze inzichten vertalen wij naar de onderwijspraktijk. Door trainingen, inspiratiesessies, ouderavonden en coaching geven wij graag inzicht in de breinontwikkeling. Wij geven praktische tips en adviezen om aan te sluiten bij de behoefte van de puber.

Contactpersoon

Diensten

Downloads