Voortgezet onderwijs (VO) en MBO

Eigenaarschap voor leren

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Leerlingen die zich eigenaar voelen van hun leerproces, zien leren als hard werken en als een uitdaging.

Deze leerlingen voelen zich meer betrokken en gemotiveerd bij hun leerproces en stellen zich actief op tijdens de les.

3 belangrijke vragen

Op steeds meer VO en mbo-scholen ontstaat de wens om toe te werken naar meer eigenaarschap en zelfsturend vermogen bij leerlingen. Een leerling die eigenaar is van zijn of haar leerproces kan 3 cruciale vragen beantwoorden:

  1. Waar wil ik heen?
  2. Waar sta ik nu?
  3. Wat is mijn volgende leerstap?

Om zichtbaar lerende leerlingen in jouw school te hebben is het nodig om:

  • te investeren in een gemeenschappelijk taal van leren,
  • activerende didactiek in te zetten,
  • een rijke feedbackcultuur te scheppen met aandacht voor formatief evalueren.

Andere rol van docent

De docent krijgt daarbij een andere rol: van klassikaal lesgeven naar meer leerling-gestuurd onderwijs. Docenten hebben andere vaardigheden en kennis nodig om het eigenaarschap van leerlingen te vergroten, denk aan 21e -eeuwse vaardigheden, het werken vanuit een growth mindset, gedifferentieerd werken en oplossingsgericht werken. Ook het klassenmanagement en het motiveren van leerlingen blijft daarin een belangrijke rol spelen. Meer kennis en handvatten over het puberbrein en hoe je leerlingen betrokken blijft houden bij je lessen, helpt de docent uiteindelijk tot het vergroten van het eigenaarschap van de leerlingen.

Wij bieden verschillende diensten aan die de inspelen op het vergroten van eigenaarschap van leerlingen. Met een systeemgerichte aanpak kijken we naar de behoeften en krachtbronnen binnen de school om aan te sluiten op de dagelijkse onderwijspraktijk. Dit doen wij met behulp van teamtrainingen, workshops, coaching, SVIB en presentaties.

Contactpersonen

Diensten

Nieuws

Downloads