BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Het versterken van leren staat bij duurzame organisatieontwikkeling veelal centraal. Werken aan goed onderwijs en het versterken van de professionele organisatie is daarbij essentieel. Organisatieontwikkeling vraagt iets van alle betrokkenen binnen de school, maar hoe pak je het concreet en praktisch met elkaar aan?

Wat kan HCO voor jouw school betekenen?

Wij kunnen scholen ondersteunen door gericht te kijken naar de behoeften en krachtbronnen binnen de school. Hierbij bouwen we voort wat er al is en wat goed werkt. Voor de implementatie van veranderingen werken we graag vanuit een systeemgerichte aanpak. We inventariseren concrete acties en het mogelijke effect voor de leerlingen, docenten en de school als organisatie. Samen leren in een professionele organisatie staat hierin centraal. Op deze wijze ontstaan nieuwe inzichten en versterk je met elkaar de kwaliteit van het onderwijs.

Experts

Diensten

Downloads