BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Het doel is bekend, maar de weg ernaar toe niet helemaal.

HCO heeft expertise in huis op uiteenlopende terreinen van schoolontwikkeling en weet deze handig met elkaar te verbinden. Denk hierbij aan de volgende mogelijkheden:

  • Uitvoeren van een schoolanalyse als nulmeting of onafhankelijke monitor;
  • Ondersteuning bij het opstellen van een meerjarenplan en schoolplan;
  • Procesbegeleiding bij missie en visie trajecten;
  • Procesbegeleiding bij opbrengstgericht werken;
  • Ontwerpen en implementatie van een opbrengstgericht kwaliteitszorginstrument;
  • Advies, coaching en training in onderwijskundig leiderschap en het werken met een verbeterteam;
  • Implementeren van een professionele leergemeenschap (PLG) met tools als Lesson Study en Instructional leaderschip.

Afgestemd op de situatie bieden wij inspiratie, kennis en praktische handvatten om te komen tot het juiste traject voor het verder vormen en realiseren van een missie, visie en beleidsplan voor jouw school.

Wij gaan ervan uit dat er al veel kennis aanwezig is in scholen en dat er vaak heel veel is dat goed gaat. Dit zien wij als het juiste vertrekpunt om verdere ontwikkeling vorm te geven.

Experts