BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Als er sprake is van sterke onderlinge verbondenheid tussen leerlingen en als hun relatie met de leraar goed is, is de groepssfeer vaak positief. Dan zijn problemen bespreekbaar en voelen kinderen zich veilig om zichzelf te zijn en elkaar aan te spreken op negatief gedrag.

Preventief werken aan onderlinge sociale verbondenheid

Als leraar kun je al bij de start van het jaar bewust werken aan een positief groepsklimaat. Wij ontwikkelden hiervoor de aanpak Goed van Start. Ook door het jaar heen zijn er veel manieren om de onderlinge sociale verbondenheid te versterken. Plan tijd in voor sociale activiteiten. Laat leerlingen samenwerken op een speelse manier. Gebruik coöperatieve structuren zoals Teambouwers en maak eventuele problemen en pestgedrag bespreekbaar.

Met advies, onderzoek, training, methoden, schoolbrede programma’s, coaching of andere middelen ondersteunt het HCO scholen die willen bouwen aan een positief groepsklimaat en professioneel willen omgaan met gedrag. Op veel scholen is er al veel dat goed gaat. Wij bouwen daar graag samen op voort. Kies een aanpak die bij jou en de school past.

Download gratis e-book

In dit e-book staat een selectie van praktische voorbeelden voor groepsvorming samengesteld vanuit onze Bazalt uitgaven.

Crisis in je groep of probleem met pesten

Soms is er sprake van een actuele crisis of conflictsituatie in een groep. Dan zijn er acute interventies nodig. Hierbij kunnen wij helpen. Denk bijvoorbeeld aan een NO BLAME aanpak voor de aanpak van pesten.

Onze trainers/coaches zijn gecertificeerd. De programma’s Schoolwide Positive Behavior Support (PBS) en Taakspel zijn formeel erkend als ‘Effectieve jeugdinterventies’ van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) en in de databank op www.nji.nl opgenomen. PBS is daarnaast ook opgenomen in de database van het ‘Loket gezond leven’ van het Centrum Gezond Leven. Kijk op www.loketgezondleven.nl voor meer informatie.

Diensten

Agenda

Downloads