BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

In zijn boek De Leeruitdaging beschrijft de Britse onderwijsexpert James Nottingham hoe je er als leraar voor kunt zorgen dat leerlingen ‘diep leren’. Het gaat niet alleen om feiten verzamelen, maar echt nadenken over de leerstof.

‘We willen leerlingen niet leren wat te denken, maar hoe te denken.’

James Nottingham - de leeruitdaging

Het verschil tussen feiten kennen en diep leren

Nottingham zegt dat het voor diep leren nodig is om op de grens te staan tussen weten en niet weten. De leerling moet erkennen dat hij bepaalde dingen nog niet weet, maar dat die met inzet en de juiste strategie kunnen worden geleerd. Er is dus als het ware onbalans nodig voordat er geleerd kan worden. De leraar moet situaties creëren waarin leerlingen die onbalans ervaren, zodat zij diep gaan nadenken en leren. Hij werkt de Leeruitdaging uit in zeven stappen:

  1. Selecteer een concept;
  2. Vraag leerlingen naar hun ideeën over het concept;
  3. Zorg voor een cognitief conflict;
  4. Laat je leerlingen ideeën vergelijken en zoeken naar overeenkomsten en verschillen;
  5. Laat je leerlingen een denktool gebruiken om de ideeën te ordenen en te verbinden;
  6. Laat je leerlingen een zo doordacht mogelijke definitie van het concept geven;
  7. Kijk samen naar toepassingen van het geleerde en reflecteer op het leerproces.

De kern van de Leeruitdaging is de Leerkuil: de situatie waarin de leerling zich bevindt als hij te maken heeft met een cognitief conflict, een strijd tussen ideeën over datgene wat je probeert te begrijpen. Nottingham stelt: hoe vaker een leerling de Leeruitdaging doormaakt, hoe groter de kans dat deze een growth mindset ontwikkelt. Nottingham ontwikkelde concrete lesplannen, technieken en denktools om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs door de Leeruitdaging te begeleiden.

Er zijn posters beschikbaar waarin de fasen van het leerproces toegelicht worden. Je kunt deze bestellen in onze webshop (Bazalt Educatieve Uitgaven).

Trainingsmogelijkheden

Onze trainingen zijn altijd een mix van theorie, praktijkvoorbeelden en interactie. Er zal steeds ruimte zijn tijdens deze training om de transfer te maken naar je eigen dagelijkse praktijk.

Introductie op de Leeruitdaging (45 min of 1,5 uur)

Introductieworkshop over de Leeruitdaging. De opbrengst van deze introductietraining is dat je een beeld hebt van wat de Leeruitdaging is. Je leert het concept van de Leeruitdaging kennen en weet welke stappen er gemaakt worden in dit proces.  Je begrijpt dat de Leeruitdaging een prachtige manier is om met je leerlingen van oppervlakkig leren naar diep leren te komen. Na deze introductie heb je gelijk zin met je leerlingen een leeruitdaging aan te gaan!

Kennismaken met de leeruitdaging  (dagdeel – 3 uur)

In dit dagdeel leer je hoe je de Leeruitdaging op je school vorm kunt geven. De training bestaat uit het zelf doormaken van een leeruitdaging en daarbij onderscheiden we de verschillende fasen van de Leeruitdaging. Door zelf de Leeruitdaging door te maken heb je een beter begrip van hoe je deze werkwijze in je eigen klas kunt inzetten om met leerlingen van oppervlakkige kennis naar dieperliggende kennis te komen. Je kunt er direct mee aan de slag!

Met de Leeruitdaging in actie (dag)

Op deze dag leer je hoe je als team de Leeruitdaging op je school vorm kunt geven. De ochtend bestaat uit het zelf doormaken van een leeruitdaging met het team en daarbij onderscheiden we de verschillende fasen van de Leeruitdaging. De middag zal voor een deel bestaan uit het zelf voorbereiden van verschillende Leeruitdagingen in de verschillende groepen.

Meer informatie

Onze adviseurs zijn opgeleid door James Nottingham in het werken met de Leeruitdaging in de praktijk. Zij kunnen je helpen er zelf ook mee aan de slag te gaan. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op.

Expert

Nieuws

Downloads