BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Scholen willen ontwikkelingsgericht werken en leerlingen betrekken bij hun leerproces. Het gedachtegoed en de praktische uitwerking van formatief evalueren kunnen daarbij ondersteunend zijn.

Formatief evalueren heeft 3 belangrijke kenmerken:

  • Je weet wat je je leerlingen wilt laten leren, en leerlingen weten dat ook;
  • Je peilt voortdurend wat een leerling al weet en begrijpt;
  • Je gebruikt die informatie om de leerling verder te helpen in zijn leerproces.

Dit gebeurt vanuit verschillende perspectieven: leraar, klasgenoot en leerling.

Wat is formatief evalueren?

Op verschillende manieren meet je tijdens het leerproces wat leerlingen al weten, kunnen en begrijpen. Op basis van die informatie bepaal je het vervolg van de lessen van het leerproces.

Dylan Wiliam beschrijft vijf strategieën die helpen om formatieve evaluatie vorm te geven.

Wat levert het op?

Leerlingen worden eigenaar van hun eigen ontwikkeling

Leerlingen worden zich bewust van wat ze leren en leren daarop te reflecteren. Dit wordt gecreëerd door de manier waarop leraren instructiemomenten organiseren, feedback geven en vragen stellen tijdens de lessen. Hierdoor is er meer aandacht voor het (eigen) leerproces en worden kinderen uitgedaagd.

Hoe ga je ermee aan de slag op school?

Leraren kunnen zich stap voor stap de strategieën van formatief evalueren eigen maken. Een goede start is om te leren werken met leerdoelen en succescriteria. Je kunt dit met behulp van een actie-onderzoek (Lesson Study) oppakken samen met jouw collega(’s). Je bereidt dan met elkaar de lessen voor en legt reflectieve klassenbezoeken af.

De basisvoorwaarde is een veilig klimaat, in het lerarenteam en in de klas. Dit is een omgeving waarin:

  • het geven van feedback in een team of klas een normale zaak is;
  • leerlingen fouten mogen maken;
  • minder naar resultaat en meer naar groei gekeken wordt;
  • het draait om het proces van leren
  • leerlingen betrokken worden bij hun leerproces en invloed krijgen in de les.

Uniek project in Den Haag: Klasse voor de Klas

Vijf enthousiaste leerkrachten uit de regio Den Haag hebben zich in het najaar van 2018 ingezet voor het unieke project Klasse voor de Klas. Zij volgden masterclasses in de theorie van het formatief evalueren en pasten de geleerde lessen direct toe in hun eigen klas. Via het eigen Youtubekanaal van Klasse voor de Klas kon iedereen hun ervaringen volgen.

Wetenschappelijk bewezen en praktisch toegepast

Onze trainingen en advies rondom formatief evalueren zijn gebaseerd op de inzichten van vooraanstaande internationale experts: John Hattie, Shirley Clarke en Dylan Wiliam. Hun werk hebben wij naar de Nederlandse onderwijspraktijk vertaald, met educatieve uitgaven, training en implementatietrajecten. Onze adviseurs gaan graag in gesprek om samen te verkennen hoe formatief evalueren het onderwijs op jouw school kan verrijken.

Diensten

Nieuws

Downloads

Uitgaven