BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Elke vier jaar vraag de inspectie van het onderwijs om een vernieuwd schoolplan (meerjarenplan) van de school met de ambities voor de komende vier jaar. Een uitdagend proces om met de school vooruit te kijken, omdat het antwoord geeft op de vragen: waar staan we voor en hoe willen wij ons onderwijs inrichten? Het schoolbestuur is tegenwoordig het eerste aanspreekpunt van de inspectie en dit vraag om meer regie vanuit de schoolbesturen. De eisen voor het schoolplan en de kwaliteitsborging van de ambities liggen hoger dan voorheen.

Eerste hulp bij het maken van een schoolplan

HCO heeft de expertise in huis om een school te begeleiden bij opstellen van een nieuw schoolplan. Denk aan de volgende mogelijkheden:

  • Samen met het team ontwikkelen van de missie, visie en kernwaarden
  • Advies over de opzet, inhoud en indeling van het plan
  • Concreet helpen opstellen van de benodigde hoofdstukken
  • Advies over de toepassing van het schoolplan in de praktijk: communicatie en implementatie

Aan de slag met het meerjarenplan

Voor het meerjarenplan ligt de uitdaging om de onderwijskundige ambities zo goed mogelijk af te stemmen op

  • het personeelsbeleid,
  • professionalisering van de leerkrachten
  • en de ambities te verspreiden over vier jaar. 

Wij denken graag mee in dit proces, waarin de kwaliteit van het onderwijs en de borging hierop afgestemd wordt. 

Onze adviseurs spelen in hun werkwijze in op de behoeftes en de gewenste situatie. Zij bieden inspiratie, kennis en praktische handvatten om te komen tot het juiste traject voor het verder ormen en realiseren van een missie, visie en/of schoolplan.

Diensten

Downloads