BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Elke dag komen er data beschikbaar over resultaten en leeropbrengsten van individuele leerlingen en de groep in zijn geheel. Maar, wat doe je als directie, management, intern begeleider of leerkracht met deze gegevens? Door het slim analyseren van deze data, kun je concrete plannen maken voor het onderwijs op jouw school of in jouw groep. Data verzamelen en analyseren niet als doel op zich, maar als middel om een verbeteringen waar te maken.

Wij helpen je graag verder om zicht te krijgen op je data, wijze van verzamelen en analyseren, om uiteindelijk te komen tot verbeterpunten. HCO heeft o.a. deskundigheid in huis voor:

  • Advies over trend- en data analyses (CITO, ESIS, Parnassys) en het coachen van de intern begeleider of leerkracht in de toepassing hiervan
  • Training in het maken van trendanalyses (CITO, ESIS, Parnassys)
  • Implementatie van een kindvolgsysteem, zoals het observatie-instrument KIJK!
  • Advies en begeleiding bij het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem

Handig hulpmiddel: CITO opbrengsten LOVS TussenopbrengstenĀ 
De tabellen met de tussenopbrengsten CITO LOVS voor 2021 zijn nu beschikbaar. De tabellen tussenopbrengsten zijn aangepast naar aanleiding van het verschijnen van de nieuwe CITO toetsen.

In de tabellen zijn de groei van de leerling en de groep zichtbaar. De tabellen zijn te gebruiken bij het formuleren van doelen voor individuele leerlingen of voor de groep.

Experts

Diensten

Downloads