BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Heeft de school behoefte aan tijdelijk extra inzet van een intern begeleider om de zorgstructuur goed vorm te geven? Wat doe je als de intern begeleider weggaat en er nog geen opvolger is gevonden? Hoe zorg je voor continuïteit bij langdurige uitval van een collega?

HCO kan extra ondersteuning bieden met de inzet van interim versterking van je team. De experts van HCO hebben een onderwijsachtergrond en veel ervaring op het gebied van intern begeleiding op scholen. Daardoor kunnen zij, vaak al op korte termijn, helpen bij de ondersteuning of tijdelijke vervanging van de intern begeleider.

Praktijkvoorbeeld: zorgstructuur op basisschool De Springbok

De wens van de intern begeleider vormde hierbij het uitgangspunt. Het creëren van een veilige omgeving was een belangrijke pijler bij het vormgeven van de zorgstructuur. Want alleen als jij je veilig voelt, kun je je ontwikkelen. Dit heeft zich onder andere vertaald in duidelijke regels en structuur. Met als resultaat: een duidelijke cyclus in leerlingen- en groepsbesprekingen met daarin de verantwoordelijkheden en taakverdeling van leerkrachten en IB-ers.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden voor interim ondersteuning contact op.

Experts

Diensten

Downloads