BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Hoe spelen we in op de onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen?

In bijna iedere klas zitten meer- of hoogbegaafde leerlingen; 10% van alle kinderen heeft een IQ van hoger dan 115. Het gaat meestal om kinderen, die ver vooruit zijn in de leerstof, die veel vragen hebben en creatieve ideeën. 

Niet alle slimme leerlingen zijn meer- of hoogbegaafd en zij passen niet altijd in de omschrijving ‘slim, creatief, op zoek naar uitdaging’. Soms is er sprake van faalangst en onderpresteren of hebben leerlingen sociaal-emotionele moeilijkheden. Juist daarom is speciale aandacht en goede begeleiding op school en thuis van belang. Dit is alleen mogelijk als scholen signaleren welke peuters en kleuters een ontwikkelingsvoorsprong hebben en welke kinderen meer- of hoogbegaafd zijn.

Vragen van leraren en begeleiders:

  • Wat bied ik een kind in groep 3 aan als hij al kon lezen en rekenen in de kleuterklas? Is het handig om dan te versnellen?
  • Wat doe ik als een kind niet meer naar school wil of wanneer een kind storend gedrag laat zien in de klas?
  • Wat heeft een kind nodig wanneer hij moeite heeft om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenootjes?
  • Hoe reageer ik wanneer ouders zich afvragen of hun kind hoogbegaafd is, maar ik zelf in de klas geen opvallend gedrag zie?

Onze hulp

Onze experts hebben ruime ervaring en veel kennis over het begeleiden van deze leerlingen. Wij kunnen scholen helpen op verschillende manieren:

  • bij het ontwikkelen van een visie op het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen;
  • met advies over het praktisch vormgeven van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen en het kiezen van passende onderwijs materialen;
  • bij het werken met de online leeromgeving Acadin;
  • bij het signaleren van meer-en hoogbegaafde leerlingen;
  • met onderzoek, advies en begeleiding van individuele leerlingen.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met een van onze experts.

Experts

Diensten

Downloads