BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

‘Elk kind is een uniek persoon en heeft zijn eigen ontwikkelingslijn en onderwijsbehoeften.’

Leraren kunnen vaak goed inspelen op de verschillen tussen leerlingen. Als een leerling vastloopt, vindt de extra ondersteuning meestal op school plaats. Met wat extra hulp van de leraar of van een remedial teacher bijvoorbeeld. Soms is het niet duidelijk wat nodig is om een leerling vooruit te helpen. Dan is specialistischer onderzoek nodig om zicht te krijgen op de onderwijsbehoeften. Hiervoor kunnen scholen terecht bij HCO.

In opdracht van en in onderling overleg met scholen en ouders voeren onze gespecialiseerde orthopedagogen of psychologen individueel leerling onderzoek uit. Zij geven op basis daarvan advies en praktische tips om in de dagelijkse begeleiding nog beter aan te sluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van het kind.

Kwaliteit staat voorop

  • Al onze psychologen en orthopedagogen lid zijn van het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).
  • Medewerkers van HCO die betrokken zijn bij leerlingzorg en -onderzoek houden zich aan de gedragscode van het HCO voor psychologen en orthopedagogen. Deze gedragscode is gebaseerd op de beroepscodes van de beroepsverenigingen NVO (oktober 2008) en NIP (maart 2007) en voldoet aan de eisen die de Wet op Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt. Download de gedragscode van het HCO voor psychologen en orthopedagogen.

Expert

Diensten

Downloads