BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Niet iedere leerling leert in hetzelfde tempo en kan met evenveel gemak lezen en schrijven. Als een leerling na langdurige en intensieve oefening en begeleiding onvoldoende vooruit gaat met lezen en schrijven, kan er sprake zijn van dyslexie. Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen en/of schrijven op woordniveau. Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Het kan de schoolprestaties flink belemmeren. Bij een vroegtijdige diagnose en eventuele behandeling kunnen leerlingen vaak een aanvaardbaar niveau van lezen, spellen en schrijven bereiken. Een gespecialiseerde psycholoog/orthopedagoog kan met een specifiek onderzoek vaststellen of het om dyslexie gaat. In sommige gevallen wordt onderzoek vergoed door de gemeente vanuit de Jeugdwet.

HCO is lid van Onderwijszorg Nederland

Dit is een coƶperatie van onderwijsadviesbureaus van Onderwijsontwikkeling Nederland op het gebied van ernstige, enkelvoudige dyslexie bij kinderen.

HCO beschikt over het Keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Dit is toegekend door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Dit keurmerk garandeert dat HCO voldoet aan alle landelijke eisen die in het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling zijn gesteld.

Experts

Diensten

Agenda

Nieuws

Downloads