Primair Onderwijs (PO) / Leerlingondersteuning

Ernstige rekenproblemen en dyscalculie

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Kinderen doen al vroeg ervaring op met getallen en hoeveelheden. Een klein percentage van de basisschoolkinderen heeft zoveel moeite met rekenen dat dit op ernstige rekenproblemen of zelfs een stoornis in het leren kan wijzen: dyscalculie.

We spreken van dyscalculie als het gaat om een ernstig rekenwiskunde probleem dat in het dagelijks leven gevolgen heeft, hardnekkig blijft ondanks de geboden hulp door een deskundig persoon en achterblijft bij de andere vaardigheden en mogelijkheden van een kind.

Dyscalculie is een leerstoornis die niet wordt veroorzaakt door omgevingsfactoren (zoals onvoldoende onderwijs) of andere belemmerende factoren in het kind zelf (zoals aandacht-/concentratieproblemen, een lagere intelligentie). Dat betekent dat de diagnose ‘dyscalculie’ alleen kan worden vastgesteld, als deze factoren geen rol spelen bij de rekenproblemen van een leerling. Om dit te achterhalen is het nodig dat een kind eerst intensieve, gespecialiseerde begeleiding krijgt op rekengebied.

We spreken van ernstige rekenproblemen als het rekenniveau duidelijk afwijkt van de andere leervakken en/of het intelligentieniveau of dat er andere factoren een rol spelen, die de diagnose dyscalculie onmogelijk maken. Ondanks veel extra hulp lukt het de school niet om het kind goed te laten profiteren van deze investering. Dit betekent dat de achterstand even groot blijft of zelfs groter wordt. Wij kunnen hier onderzoek naar doen en school en ouders handvatten meegeven om hiermee om te gaan.

Diensten