BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Kinderen doen al vroeg ervaring op met getallen en hoeveelheden. Een klein percentage van de basisschoolkinderen heeft zoveel moeite met rekenen dat dit op een stoornis in het leren kan wijzen: een rekenstoornis of dyscalculie.

We spreken van dyscalculie als het gaat om een ernstig rekenwiskunde probleem dat hardnekkig blijft ondanks de geboden hulp door een deskundig persoon.

Dyscalculie is een leerstoornis die niet wordt veroorzaakt door omgevingsfactoren (zoals onvoldoende onderwijs) of andere belemmerende factoren in het kind zelf (zoals aandacht-/concentratieproblemen, een lagere intelligentie). Dat betekent dat de diagnose ‘dyscalculie’ alleen kan worden vastgesteld, als deze factoren geen rol spelen bij de rekenproblemen van een leerling. Om dit te achterhalen is het nodig dat een kind eerst intensieve, gespecialiseerde begeleiding krijgt op rekengebied.

Diensten