Primair Onderwijs (PO)

Leerlingondersteuning

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

HCO gunt alle kinderen goed onderwijs en streeft ernaar dat ieder kind het maximale kan bereiken in zijn of haar ontwikkeling. Sommige kinderen hebben in aanleg misschien een probleem of obstakel. Soms zijn er omstandigheden in de omgeving van het kind die het leren lastig maken. Leerkrachten, opvoeders en andere begeleiders worden uitgedaagd om het potentieel van elk kind te ontdekken en tot bloei te laten komen.

Wij gaan graag samen met jou deze uitdaging aan. Onze experts ondersteunen onderwijsprofessionals bij hun dagelijkse werk en helpen hen zichzelf nog beter te maken. Ook hebben de experts van HCO kennis en expertise in huis voor de diagnostiek en behandeling van leer- en gedragsproblemen, zoals dyslexie. Onze gespecialiseerde psychologen en orthopedagogen voeren individueel onderzoek uit, afgestemd op de leer- of zorgvraag. Zij werken nauw samen met intern begeleiders, remedial teachers en leerkrachten en geven praktische handelingsadviezen.

Vanuit de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) bieden wij vergoede dyslexiezorg aan, die voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen.
Met HCO Zorg in Onderwijs kunnen wij leerlingen rechtstreeks ondersteunen met groepstrainingen en  individuele oplossingsgerichte gesprekken (op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden bijvoorbeeld).

HCO kan extra ondersteuning bieden met de inzet van interim versterking van de leerlingondersteuning. De experts van HCO hebben een onderwijsachtergrond en veel ervaring op het gebied van intern begeleiding op scholen. Daardoor kunnen zij, vaak al op korte termijn, helpen bij de ondersteuning of tijdelijke vervanging van de intern begeleider.

Contactpersonen

Diensten

Nieuws