BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Kinderen begeleiden in hun leerproces, hun behoeften (h)erkennen, hen motiveren. Dat is wat we dagelijks doen als begeleiders in het onderwijs. Sommige dingen gaan ons daarbij gemakkelijk af, andere kosten misschien meer moeite. De ene leraar is sterk in didactisch en/of pedagogisch handelen, de ander heeft klassenmanagement goed in de vingers.

Vanuit HCO begeleiden wij leraren, intern begeleiders, schoolleiders, pedagogisch medewerkers en andere professionals die nog beter willen worden in hun vak. We gaan uit van het principe: ken je kracht en kwaliteiten en zet deze vooral bewust in!

Onze trainers en coaches kunnen onderwijsprofessionals op verschillende manieren ondersteunen:

Coaching vakinhoudelijk

Bij de invoering van een nieuwe rekenmethode, het aanleren van didactische strategieën of andere onderwijsvernieuwingen kan coaching een handig hulpmiddel zijn. Door de directe feedback leren teamleden snel nieuwe vaardigheden en methodieken aan en raken deze verankerd in de organisatie.

School Video Interactie Begeleiding (SVIB)

Eén van onze methodieken voor coaching is School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Hiermee ondersteunen wij docenten op een praktische manier. Samen met de docent analyseert de SVIB begeleider korte video-opnamen die zijn gemaakt in de les. Deze beelden geven niet alleen zicht op de interactie tussen docent en leerling en de leerlingen onderling, maar ook op de klassenorganisatie en de didactiek.

Synchroon coaching

Niets is lastiger dan het aanleren van nieuw gedrag. Veel professionals weten wel wat ze anders willen doen, maar het lukt nog niet helemaal. Dan kan het helpen om te ‘coachen met het oortje’. De coach zit achterin de klas en heeft een klein zendertje dat verbonden is met een ‘oortje’ bij de leraar. Deze krijgt op het juiste moment een interventie ingefluisterd en kan direct ervaren wat het effect is van zijn nieuwe gedrag op de leerlingen. Deze aanpak kan ook worden ingezet bij het aanleren van nieuw gedrag bij leerlingen.

Coaching met behulp van onze methodieken geeft zicht op je eigen kwaliteiten, effect van je gedrag op leerlingen en biedt stof tot nadenken over jouw vaardigheden als professional. Je krijgt direct concrete handvatten om vaardigheden te versterken.

Onze SVIB- begeleiders en synchroon coaches zijn opgeleid en gecertificeerd in de methodiek van SVIB en hebben ruime ervaring met het begeleiden van leerkrachten en andere onderwijsprofessionals.

Opleiding volgen op open inschrijving?

Experts

Diensten

Agenda