Jonge Kind

Taalontwikkeling

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten krijgen regelmatig te maken met peuters en kleuters die nog geen Nederlands spreken. Wat heeft het anderstalige jonge kind nodig en hoe kun je dat in de klas bieden? Er zijn verschillende methodieken om de taalverwerving van deze jonge kinderen te stimuleren.

In de afgelopen jaren hebben onze NT2-adviseurs veel kennis en ervaring in Den Haag opgedaan met het onderwijs aan jonge anderstalige peuters en kleuters. Zo hebben ze tijdens de pilot NT2-proof kleuterleerkrachten ondersteunt bij het realiseren van een doorgaande lijn in de woordenschatdidactiek. Een werkwijze die op elkaar is afgestemd, zodat het elkaar versterkt en voor de jonge kinderen herkenbaar is. Ook hebben onze adviseurs veel trainingen verzorgd en netwerkbijeenkomsten voor (nieuwkomers)leerkrachten en pedagogisch medewerkers georganiseerd.

Onze experts adviseren en ondersteunen jou ook graag op het gebied van NT2.

Contactpersonen

Diensten

Downloads