BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

‘We kunnen goed een doorgaande lijn creëren tussen kinderopvang/peuterspeelzaal en basisonderwijs.’

Wil je gemakkelijk inzicht krijgen waar een peuter of kleuter staat in zijn ontwikkeling en wat voor dit kind de volgende stap is? Maak gebruik van KIJK!, het meest gebruikte systeem voor observatie en registratie op basisscholen en kinderopvang. Ruim 12.500 leraren en pedagogisch medewerkers werken ermee.

Je brengt met KIJK! de totale ontwikkeling van kinderen van 0-8 jaar in kaart door:

  • Jonge kinderen gericht te observeren 
  • De ontwikkeling van kinderen te registreren 
  • Onderwijsbehoeften te bepalen 
  • Een beredeneerd aanbod te ontwerpen

Het is een volledig digitaal systeem waarmee je – met je persoonlijke inlog – op elke plek kunt werken. De gegevens zijn op elk gewenst moment beschikbaar, waardoor je gemakkelijk een groepsplan, groepsoverzicht of rapport per kind kunt oproepen. Ook zijn er handleidingen bij en activiteitenboeken, waarvan je de praktische tips en klant-en-klare activiteiten direct kunt gebruiken.

De werkwijze in het kort* 

  • Je observeert kinderen dagelijks tijdens betekenisvolle speel- werkmomenten. Je maakt daarvan aantekeningen in het dagboek in KIJK! webbased registratie. 
  • 2 x per jaar (bijvoorbeeld in januari en juni) registreer je op basis van je observaties de ontwikkeling van elk kind. 
  • Op het individueel rapport kun je de voortuitgang van het kind zien door het kind te vergelijken met zichzelf (eerdere registraties) en met wat van een kind van die leeftijd verwacht mag worden. 
  • Het groepsrapport maakt zichtbaar hoe je groep zich als geheel ontwikkelt en wat de effecten zijn van je onderwijsaanbod. Dit maakt inzichtelijk of bepaalde ontwikkelingsgebieden extra stimulans nodig hebben. Met de module KIJK! Beredeneerd aanbod kun je op basis van het groepsrapport en –overzicht een groepsplan opstellen, met gerichte activiteiten om kinderen verder te brengen in hun ontwikkeling.

Interesse?

Ben je benieuwd of KIJK! iets voor jouw locatie of school is? Of werk je al met KIJK! en heb je verdiepende vragen? Kijk op www.bazalt.nl/kijk voor meer informatie of neem (vrijblijvend) contact op met Anne van der Gaag, coördinator KIJK! van HCO. Ook helpen onze gecertificeerde KIJK! trainers je graag verder.

*Wij adviseren scholen en locaties die met KIJK! willen werken aan om alle medewerkers een basiscursus te laten volgen. Op deze manier implementeer je KIJK! en borg je een goede schoolbrede aanpak. Kijk onder diensten welke scholingsmogelijkheden er zijn.

Diensten

Agenda