Jonge Kind / Spelend leren: visie en aanpak

Beredeneerd aanbod in de praktijk

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Peuters en kleuters leren op een spelende manier. Het is dé manier waarop ze de wereld om zich heen leren ontdekken en begrijpen. Intussen wordt van jou als pedagogisch medewerker of kleuterleerkracht gevraagd om opbrengstgericht te werken aan tussendoelen en leerlijnen. Onze adviseurs zien vaak terug dat dit vragen oproept. Want hoe borg je dat het spelen van kinderen ook leren is? En welke kennis en vaardigheden vraagt dit van jou als professional?

Opbrengstgericht werken én spelend leren met peuters en kleuters? Ja, het kan samen! Denk bijvoorbeeld aan:

  • De inrichting van een optimale speelleeromgeving met rijke hoeken.
  • Betekenisvol onderwijs vanuit de belevingswereld van het jonge kind.

Daarvoor heb je kennis van de leerlijnen en tussendoelen nodig om een planmatig, effectief en uitdagend aanbod samen te stellen. Ook is het belangrijk om goed te kunnen observeren en vroegtijdig te kunnen signaleren.

Onze adviseurs met specialisme jonge kind kunnen je hierbij ondersteunen en begeleiden. We gaan graag in gesprek om jouw vraag te concretiseren en te vertalen naar passende begeleiding. Neem hiervoor contact op met een van onze experts.

Expert

Diensten