Jonge Kind

Spelend leren: visie en aanpak

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

‘Spelen doen de jonge kinderen het allerliefste én spel is voor hen dé manier om te leren.’ 

Peuters en kleuters hebben een rijke speelleeromgeving nodig, die hen prikkelt in hun nieuwsgierigheid en uitdaagt met rijke spelmateriaal. Hoe ziet de speelleeromgeving in jouw groep eruit? Sluit jij aan bij het spel van het kind en observeer je waar kansen liggen om de jonge kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling?

Onze visie op spelend leren:

Rol van de begeleider: goed observeren en faciliteren van spel is een voorwaarde. Vervolgens actief meespelen met dezelfde materialen en spel spiegelen. Toevoegingen worden alleen gedaan waar nodig. De volwassene gaat mee in de verwondering en het speel plezier.

Kind: Leren door zelf doen en ervaren. Zonder betrokkenheid geen spel, zonder spel geen leren. Verwondering als startpunt van het leren. Plezier en betrokkenheid staan voorop.

Doelen: doelen zijn spelervaringen, die door herhaling verdieping krijgen. Doelen kunnen spelenderwijs aangeboden worden. Verwerking middels vrij spel is een voorwaarde. 80% van de doelen behalen ze zelf, spelenderwijs, in een rijke speelleeromgeving.

Speelleeromgeving: Kinderen zien overal spelmateriaal in. De vraag die leidend is: wat kunnen kinderen hiermee doen? Uitdagende en gevarieerde materialen zijn essentieel. Een rijke basis speelleeromgeving wordt periodiek aangevuld met thematische materialen.

Bespreek de mogelijkheden

Onze experts jonge kind hebben veel ervaring met spelend leren, en werken methode overstijgend.

Ze ondersteunen en helpen bij het vormgeven van spelend leren in de praktijk. Ze hebben een praktische werkwijze waarmee direct aan de slag gegaan kan worden, door bijv. het modellen van spelbegeleiding. Ook kunnen ze ondersteunen bij het maken van een doelgericht beredeneerd aanbod, vanuit de visie van spelend leren.

Contactpersonen

Downloads