Jonge Kind

Professional Jonge kind

hoi
BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Een professional Jonge kind kan aansluiten bij het actuele niveau van denken en handelen van het jonge kind. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers beschikken als professionals over de kennis en vaardigheden om de ontwikkeling van jonge kinderen te observeren, te registreren en te volgen en hierbij een passend aanbod te creëren. Zij weten te sturen op de ontwikkeling van eigen professionaliteit, het inspireren en betrekken van collega’s en zicht krijgen op veranderkundige aspecten.

Kleuterwijs: Startklaar voor de kleutergroep!

Start jij voor het eerst in groep 1 of 2? En wil je de kleuters in je klas zien groeien én ontwikkelen? In onze trainingen leer je:

  • hoe je een veilige omgeving voor kleuters biedt;
  • hoe kleuters ontwikkelen en waar je rekening mee moet houden;
  • hoe je de ontwikkeling van kleuters volgt en waar je op let bij observaties;
  • hoe je een speelleeromgeving voor kleuters creëert en welke rijke spelmaterialen je hiervoor inzet.

Contactpersoon

Diensten

Nieuws