Jonge Kind

Pedagogisch klimaat

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Kinderen hebben behoefte aan betrokkenheid, ondersteuning, veiligheid en acceptatie. Er zijn tal van omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van het kind, waardoor het zich verder kan ontwikkelen. Hierbij gaat het om factoren die al aanwezig zijn, maar ook om factoren die de leerkracht of pedagogisch medewerker weloverwogen creëert.

Het pedagogisch klimaat is van groot belang op de ontwikkeling van een kind, vooral op de sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn degenen die het meest invloed heeft op het pedagogisch klimaat in de klas.

Contactpersoon

Diensten