Jonge Kind

Jonge kind ondersteuning en onderzoek

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Elke peuter en kleuter heeft zijn eigen ontwikkeling. Als je als pedagogisch medewerker of kleuterleerkracht signaleert dat bij een jong kind de ontwikkeling niet voldoende op gang komt, of er zorgen zijn over opvallend gedrag, kunnen onze adviseurs ondersteuning bieden.

Onze adviseurs jonge kind hebben zelf jarenlang gewerkt met peuters en kleuters. Met de kennis en expertise die zij hebben opgedaan op het gebied van sociaal emotioneel leren, ontwikkelingsvoorsprong en het opzetten van een zorgstructuur helpen ze jou graag verder met advies, trainingen, intervisie en ondersteuning.

Ook zijn er adviseurs die geschoold zijn in een afname van een PDO, een onderzoek naar het leerpotentieel/ de ontwikkelkansen van jonge kinderen. Zij kunnen HBO-coaches, intern begeleiders of leerkrachten zelf leren werken met het PDO door middel van een training.

Contactpersoon

Diensten

Agenda

Downloads