Jonge Kind / Beleid en ontwikkeling

Op weg naar een Integraal Kindcentrum (IKC)

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Een kindcentrum 0 tot 12 jaar is een pedagogische voorziening die kinderen optimaal wil voorbereiden op de toekomst. Een toekomst waarin duurzaamheid, het tegengaan  van ongelijkheid en het optimaal gebruiken van talenten van groot belang is. Het kindcentrum staat midden in de samenleving, het staat open voor àlle kinderen en ouders en sluit aan bij leefpatronen van moderne gezinnen.

Als kinderen zich veilig en geborgen voelen, ontwikkelen ze zich het beste. Dit wordt nog krachtiger als de samenwerking van alle betrokken partijen intensief is en er sprake is van een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 -12 jaar. Gebruikmakend van elkaars expertise en specialismen ontstaat er dan een meerwaarde in het passend aanbod voor elk kind. 

Binnen het kindcentrum ontstaan niet alleen betere ontwikkelingstrajecten voor het kind, maar ook meer en nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van medewerkers, organisaties, leidinggevenden en opleidingen. Het IKC richt zich op de brede ontwikkeling van het kind en biedt ondersteuning op het terrein van verzorging, opvoeding, opvoedingsbegeleiding, binnen- en buitenschools leren, kinderopvang en naschoolse activiteiten.

HCO adviseurs begeleiden teams die zich oriënteren op het vormen van integraal kindcentrum in de realisatie van een sterke pedagogische omgeving voor kinderen.

Expert

Diensten