Jonge Kind

Beleid en ontwikkeling

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Als leidinggevende van een dagverblijf, kindcentrum of onderbouw van school ben je gericht op het ontwikkelen en verbeteren van jouw pedagogisch medewerkers en leerkrachten Jonge Kind en het bieden van een goede werk- en leeromgeving voor deze professionals. Misschien heb je al goed in beeld waar je met de organisatie naartoe wilt, maar nog geen goed beeld van de weg er naartoe. Bij dat proces is het ook belangrijk om jouw team erbij te betrekken, vooral als het gaat om keuzes die leiden tot veranderingen in de organisatie. Dat vraagt om een aantal stappen:

  • het opstellen van een plan
  • communiceren van het plan
  • de uitvoering van het plan
  • het bijstellen van het plan

Planmatig werken aan organisatieontwikkeling

Hoe pak je zo’n ontwikkelproces aan? HCO denkt vanuit verbinding en samenwerking en biedt veel mogelijkheden om planmatig te werken aan ontwikkeling en het verbeteren van kwaliteit. Wij geloven dat er binnen dagverblijven, kindcentra en scholen veel kennis en expertise aanwezig is en dat veel al goed gaat. Dit zien wij als het juiste vertrekpunt om verdere ontwikkeling vorm te geven.

Wetenschappelijke inzichten

Onze adviseurs hebben kennis en ervaring op het gebied van verandermanagement en leerprocessen, maar ook concreet in het opstellen van beleidsplannen en de kwaliteitsborging ervan. Ze denken graag met je mee in de stappen naar de gewenste richting. Daarnaast gebruiken zij hun praktijkervaringen als leraar of leidinggevende, maar ook wetenschappelijke inzichten van vooraanstaande denkers, zoals Andy HargreavesMichael Fullan en Robert Marzano.

Bewezen expertise in VVE

Met onze jonge kind experts helpen wij jaarlijks tientallen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen om te groeien in kwaliteit, deel uit te maken van een integraal kindcentrum, een passende vve-methode te implementeren en de aangenomen en/of bestaande medewerkers te scholen en te coachen. 

Mogelijkheden

Adviseurs van HCO zijn gespecialiseerd in uiteenlopende gebieden van organisatieontwikkeling ten behoeve van het Jonge Kind en weten deze handig met elkaar te verbinden.

Diensten