PLG Lesson study HCO

‘Verantwoordelijkheid in een school kan je niet alleen dragen. Verantwoordelijkheid draag je als team. Goed begrepen autonomie is: ik doe het zelf, maar ik doe het ook samen met anderen.’
  
Luc Stevens 

Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat de professionele leergemeenschap (PLG) een succesvolle methode is voor:

  • het focussen op het zo goed mogelijk laten leren van leerlingen;
  • het versterken van de ontwikkeling van lerarenteams.

Lesson Study: het bouwpakket

Lesson Study is een vorm van actie-onderzoek die erop gericht is het leren van kinderen te optimaliseren. Door deze vorm van samenwerken, ontstaat een ‘samen leer cultuur’, passend binnen een Professionele LeerGemeenschap (PLG). Samen met collega’s lessen verbeteren? Leren van en met elkaar? Bekijk hoe leraren met Lesson Study hun onderwijspraktijk direct verbeteren. 

Download het instructieboekje Lesson Study en lees

• hoe deze vorm van actie-onderzoek in de praktijk werkt;
• wat het u oplevert;
• hoe u ermee kunt starten. 

PLG: het idee

De Amerikaanse expert op dit gebied Richard DuFour beschrijft een PLG als een cyclisch proces, waarin directeuren en leerkrachten gezamenlijk werken. De 3 grote ideeën van een PLG zijn:

  1. Focus op leren: leren is het fundamentele doel van onze school en daarom willen wij alle praktijken en hun resultaat op het gebied van leren onderzoeken.
  2. Focus op gezamenlijkheid: wij werken gezamenlijk om dit fundamentele doel te bereiken.
  3. Focus op resultaat: wij onderzoeken onze effectiviteit op basis van de behaalde resultaten.

Samen met partners maakte het HCO een Nederlandse bewerking en vertaling van het werk van DuFour: PLG: Leraren leren samen en De 5 essenties van het leidinggeven aan een PLG.

PLG en begeleiding door HCO:  instructional leadership,  Lesson Study en leergang PLG

model LS

Het HCO ondersteunt besturen en scholen in het vormgeven van de school als lerende gemeenschap. Onze experts helpen u bij het aanbrengen van een structuur en stimuleren van een leerklimaat. Gereedschappen die wij hierbij inzetten:

  • Instructional leadership: Het opleiden van een aantal teamleden tot instructional leader. Deze houden zich in de school bezig met de vraag: “Wat doen de leraren en hoe kan ik hen helpen?” Zij ondersteunen collega’s bij het vormgeven van het onderwijs zowel pedagogisch als didactisch.
  • Lesson Study: Het aanleren van een methodiek waarmee leraren gezamenlijk een les ontwerpen, deze les geven en vervolgens gezamenlijk nabespreken. Op deze manier toetsen leraren steeds in de praktijk in hoeverre de lesinhoud en de gebruikte werkvormen het leren van de leerlingen bevordert.
  • Leergang PLG: Studiebijeenkomsten voor verbeterteams, directeuren en bestuursleden waarin we de volgende vragen beantwoorden: Wat is een PLG? Waarom is dit noodzakelijk? Hoe creëer je een PLG op je eigen school of binnen je schoolbestuur.
  • Training Leidinggeven aan een PLG: training op open inschrijving en in company (formeel aanbod in het Schoolleidersregister PO).
Schoolleidersregister PO

Onze trainingen en advies rondom stasrten met een PLG en/of Lesson Study zijn aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat deze aanpak gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Schoolleidersregister Informeel Leren

 

 

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies