Management Drives HCO

Iedereen heeft een aantal drijfveren. Drijfveren bepalen waarom u iets doet of laat, sturen uw gedrag en gevoel en bepalen uw waarnemingen. Ook bepalen ze ons persoonlijk leiderschapManagement Drives biedt organisaties een instrument dat verassende en nieuwe inzichten geeft in wat medewerkers, teams en de organisatie motiveert

Het HCO is gecertificeerd partner van Management Drives (MD), waardoor wij dit instrument kunnen inzetten bij uw (school)organisatie. Onze MD gecertifieerde trainers Josee Spaas en Karin van Wolferen meten op basis van een online vragenlijst persoonlijke drijveren. Dat kan zowel op individueel niveau als voor en met een heel team. Ze maakt een analyse bespreekt dit en adviseert over eventuele vervolgstappen.

MD certified partner fc

Management Drives: wat houdt het in?

 Management Drives gaat uit van 6 drijfveren die mensen in beweging zetten.  Ieder mens beschikt in principe over álle zes drijfveren, maar de volgorde en intensiteit verschilt per persoon. De drijfveren worden aangeduid met verschillende kleuren. Door je drijfveren te kennen, word je je bewuster van hoe je werkt en waarom sommige dingen je makkelijker afgaan dan andere.

Voor scholen ( of besturen of andere organisaties) zijn er verschillende mogelijkheden om dit instrument in te zetten:

 • individueel niveau: start voor coaching, werving en selectie kandidaten voor een specifieke functie, optimaliseren van persoonlijke en professionele effectiviteit, effectiviteit van leiderschap, potentiële krachten en valkuilen en omgaan met stress en werkdruk
 • team niveau: opstart samenwerking in nieuw team, (cultuur-)veranderingstraject, optimaliseren samenwerking
 • organisatie niveau: fusie, (cultuur-)veranderingstraject, verbetertraject, verandermanagement in een lerende organisatie 

Hoe werkt Management Drives?

 Management Drives maakt gebruik van individuele- en teamtesten:

 • Het invullen van de online vragenlijst (test) duurt ongeveer 20 minuten.
 • Uit de vragenlijst komt een schriftelijke ‘persoonlijk profiel’ voort. Dit profiel geeft u inzicht in uw dominante drijfveer, uw energiebalans, uw leiderschapsstijl en de cultuur van de organisatie.
 • Onze MD gecertificeerde trainers maken een analyse van uw profiel op individueel en team niveau en bespreken deze analyse met u. 
 • U krijgt advies over eventuele vervolgstappen. Bijvoorbeeld wat u naar aanleiding van uw profiel wilt behouden, loslaten of verder ontwikkelen.

Management Drives iets voor uw team?

Management Drives is goed in te zetten bij teams, die:

 • zich verder willen ontwikkelen
 • beter willen samenwerken
 • streven naar optimale resultaten
 • elkaars kwaliteiten willen benutten
 • met elkaar gemeenschappelijke visie willen ontwikkelen

U kunt een studiedag voor uw team organiseren in het teken van Management Drives. Kennismaken met uw eigen drijfveren en die van collega's biedt verrassende inzichten voor betere, leukere en constructievere communicatie en samenwerking. Het herkennen en erkennen en reageren op elkaar is een groepsproces dat heel open gebeurt en de onderlinge binding enorm versterkt. Het werken in teams is makkelijker als je elkaars profielen kent.

Uitleg 6 drijfveren

Management Drives werkt met 6 drijfveren die zowel in volgorde als in sterkte kunnen verschillen:

 • Geel: Wil analyseren, begrijpen en doorgronden. Zoekt steeds nieuwe kennis, inzichten en verklaringen.
 • Groen: Stelt mensen en sociale verbanden voorop. Wil betrokkenheid, zaken samen bespreken en oppakken.
 • Oranje: Wil vooruitgang, resultaten en prestaties laten zien. Zoekt kansen en mogelijkheden om succes te behalen.
 • Blauw: Wil zekerheid en duidelijkheid creëren. Organiseert, structureert en plant. Wil zaken echt afmaken.
 • Rood: Staat voor durf, tempo en kracht. Houdt focus, neemt besluiten en is duidelijk en direct.
 • Paars: Stelt zich dienstbaar op en creëert binding en veiligheid. Heeft oog voor symboliek, rituelen en ongeschreven regels.

Uw profiel geeft weer welke drijfveren uw voorkeur hebben en bepalend zijn voor uw manier van waarnemen, denken en doen. De drijfveren geven aan wat u wilt, maar bepalen NIET wat u kunt.

Matrix Management Drives

Achtergronden Management Drives

Management Drives heeft belangrijke kennis over drijfveren praktisch vertaald op basis van 3 werken:

 • The never ending quest beschrijft het onderzoek en de bevindingen van Clare W. Graves naar de drijfveren van mensen.
 • Psychologische typen van Carl Gustav geeft sterkte inzichten voor individuen.
 • De logica van het gevoel van Arnold Cornelis bespreekt de verschillende lagen in een cultuur.

Bekijk hier een filmpje over de aanpak:

Schoolleidersregister PO

Management Drives is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat de aanpak gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere  professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Schoolleidersregister Informeel Leren

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies