Kwaliteitszorg VVE HCO

Kwaliteitszorg is met elkaar afspreken de goede dingen goed te doen! Beter onderwijs en hogere opbrengsten in de voor- en vroegschool bereik je door systematisch en doelgericht te werken en de resultaten aan te sturen. Bent u op zoek naar een instrument om de kwaliteit van uw voor- en vroegschool te verhogen? Maak kennis met het door het HCO ontwikkelde instrument voor kwaliteitszorg.

In opdracht van de gemeente Den Haag heeft het HCO samen met vier Haagse voorscholen binnen de pilot Aansturing VVE een stappenplan voor kwaliteitszorg ontwikkeld:

  • Prinsehaghe en De Kleine prins
  • De Jeroenschool en Dikkie Dik
  • De Kameleon (bao en psz)
  • De Petrus Dondersschool en De Peutergaarde

Stappenplan Kwaliteitszorg VVE: kwaliteitskaarten en aanvullende instrumenten

 De basis voor dit stappenplan is de PDCA-cyclus (Plan Do Check Act). Met behulp van het stappenplan kunnen voor- en vroegscholen gezamenlijk hun kwaliteit en opbrengsten verbeteren.

Het stappenplan bestaat uit vijf kwaliteitskaarten en aanvullende instrumenten, die goed aansluiten bij de actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Elke kwaliteitskaart geeft praktische handvatten voor een van de fasen. Het onderwijskundig leiderschap, een gedeelde visie op onderwijs en een professionele cultuur zijn voorwaarden die in een aparte kwaliteitskaart zijn opgenomen en toegevoegd aan de PDCA-cyclus. 

PDCA

Kwaliteitskaart 1 Voorwaarden

Voeten

Het leveren van kwaliteit is een actief proces van cyclisch denken. Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? De keuzes worden bepaald door de visie en de kwaliteit van de uitvoering door heldere afspraken over rollen, taken en verantwoordelijkheden. Dit alles gedijt het beste in een cultuur die professioneel gericht is op resultaten. Pas dan kun je de PDCA-cyclus (Plan Do Check Act) inhoud geven. Het realiseren van deze voorwaarden is cruciaal voor het inrichten van kwaliteitszorg.

KwKaart1

Klik op de afbeelding om kaart 1 Voorwaarden te bekijken.

Bekijk hier de diverse bijlagen:
1.1 onderwijskundig leiderschap
1.2 taken van de voorschoolcoordinator
1.3 visieontwikkeling
1.4 van visie naar concreet gedrag
1.5 een professionele cultuur als basis van kwaliteit

Kwaliteitskaart 2 PLANfase

Voeten

Vanuit de visie richt de school haar onderwijs in. In deze planfase worden de daarbij behorende doelen gesteld en activiteiten gepland.

KwKaart2

Klik op de afbeelding om kaart 2 PLANfase te bekijken.

Bekijk hier de diverse bijlagen:
2.1 streefdoelen per half jaar
2.2 SLO: methoden, materialen en screeningsinstrumenten
2.3 planningsdocument

Leerlijn taalontwikkeling jonge kinderen
Leerlijn rekenontwikkeling jonge kinderen
Leerlijn sociaal-emotionele ontwikkeling jonge kinderen

Kwaliteitskaart 3 DOfase

Voeten

De kwaliteit van de uitvoering wordt in zeer belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de uitvoerder. Er wordt dus gestuurd op het ontwikkelen en leren van de medewerkers en de doorgaande lijn in de uitvoering.

KwKaart1

Klik op de afbeelding om kaart 3 DOfase te bekijken.

Bekijk hier de diverse bijlagen:
3.1 professionele ontwikkeling
3.2 kijkwijzer
3.3 intervisie 

Kwaliteitskaart 4 CHECKfase

Voeten

Zonder een krachtige evaluatie kun je het onderwijs niet goed afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Data over het behalen van de gestelde doelen zijn belangrijk voor een analyse van de effectiviteit van de uitgevoerde activiteit.

KwKaart1

 

Klik op de afbeelding om kaart 4 CHECKfase te bekijken.

Bekijk hier de diverse bijlagen:
4.1 trendanalyse voor- en vroegschool
4.2 kwaliteit van het professionale handelen van de leidster/leerkracht
4.3 kijkwijzer Voorschool stichting Mooi
4.4 verslagformulier resultaatgericht functioneringsgesprek
4.5 competentieprofiel peuterspeelzaalleidster Stichting Mooi  

Kwaliteitskaart 5 ACTfase

Voeten

Goed onderwijs op maat vraagt om een voortdurende bijstelling van de geplande onderwijsactiviteiten. Op basis van de evaluatie worden in deze fase noodzakelijke aanpassingen gedaan.

KwKaart1

 

Klik op de afbeelding om kaart 5 ACTfase te bekijken.

Bekijk hier de diverse bijlagen:
5.1 artikel werken met een groepsplan
5.2 werken met groepsplannen 

Scan Kwaliteitszorg VVE

Onderdeel van het instrument kwaliteitszorg is een nulmeting, die u kan helpen om een gericht plan van aanpak te maken. Deze meting kunt u daarnaast ook gebruiken als monitor van het traject.

De nulmeting bestaat uit een digitale scan (Excel-bestand) die u kunt invullen, om de stand van zaken voor uzelf in kaart te brengen.

In de Handleiding van de scan Kwaliteitszorg VVE leggen we u stap voor stap uit hoe u te werk moet gaan. Download vervolgens de Scan Kwaliteitszorg VVE als Excel-bestand en sla deze op uw eigen computer op. Nu kunt u starten met invullen van de scan. Nadat u de scan heeft ingevuld, stuurt u het compleet ingevulde Excel-bestand op naar Ellen Zwinkels ().

Vult u de scan voor de eerste keer in? Dan volgen er twee gesprekken met HCO adviseurs om een 'meerjarenplan kwaliteitszorg VVE' op te stellen (zie de uitleg hierover in de handleiding).

Gebruikt u de scan als monitor voor uw kwaliteitszorg? Dan ontvangt u per post de resultaten van de ingevulde scan.

Schoolleidersregister PO

Kwaliteitszorg VVE is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat de aanpak gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere  professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Schoolleidersregister Informeel Leren

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies