Partners en samenwerking

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

HCO onderdeel van de Bazalt Groep

Sinds 2013 maakt HCO deel uit van de Bazalt Groep, samen met Bazalt en RPCZ. Wij brengen onze kennis en ervaring bij elkaar in brede onderwijsprogramma’s, innovatie en gezamenlijke professionalisering. Bij veel van onze programma’s en trainingen hebben we educatieve uitgaven ontwikkeld. Ook organiseren we grote congressen met toonaangevende, internationale onderwijsexperts en praktische trainingen en opleidingen. Wij bieden inspiratie die direct toepasbaar is in de praktijk.

Samenwerking met de gemeente Den Haag

Sinds de verzelfstandiging van het HCO in 2010 is er sprake van een nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag. In het convenant tussen de stichting HCO en gemeente Den Haag (voor de periode 2014-2018) is opgenomen dat gemeente Den Haag belang hecht aan de instandhouding van een expertisecentrum ten behoeve van het Haagse onderwijs en welzijnsinstellingen. In het kader van de Haagse Educatieve Agenda werkt het HCO mee aan tal van projecten en activiteiten.

Samenwerking met brancheorganisatie Onderwijsontwikkeling Nederland en onderwijsadviesbureaus

Onderwijsontwikkeling Nederland is de vereniging van onderwijsadviesbureaus. Zij versterkt de positie van de bureaus en ondersteunt hen bij de realisatie van hun doelstelling. Het HCO is actief lid van de brancheorganisatie en neemt actief deel aan projecten. Bij de ontwikkeling van innovatieve diensten en producten en educatieve uitgaven werkt HCO nauw samen met de andere partners in de Bazalt Groep.

Samenwerking met schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

HCO werkt graag samen met schoolbesturen in het PO en VO in Den Haag, Rijswijk, Delft en omgeving aan de kwaliteit van onderwijs en onderwijsgevenden. In 2018 hebben we met De Haagse Scholen en Librijn het project Klasse voor de Klas vormgegeven. Hierbij volgden talentvolle leraren een traject van masterclasses in vernieuwend onderwijs. Hun leerervaring is te volgen via het Youtube kanaal Klasse voor de Klas.

In opdracht van en nauwe samenwerking met het samenwerkingsverband SPPOH ontwikkelde HCO een uitgebreid professionaliseringsaanbod voor leraren, ib-ers, en schoolleiders in Haaglanden.

Samenwerking met hogescholen

HCO organiseert in samenwerking met een aantal hogescholen / pabo’s verschillende post hbo-opleidingen:

  • Post hbo-opleiding Leraar Nt2 in het PO, samen met de Haagse Hogeschool.
  • Post hbo-opleiding Specialist Wetenschap en technologie in het basisonderwijs, in samenwerking met de Haagse Hogeschool en Technolab Leiden.
  • Post hbo-opleiding Jonge kind specialist in samenwerking met de Haagse Hogeschool.

Samenwerking met Universiteit Leiden

HCO werkt samen met de Universiteit Leiden als het gaat om onderzoek naar de effecten van dynamisch leerpotentieel onderzoek in de praktijk. Er is regelmatig uitwisseling van kennis en ervaring tussen adviseurs van het HCO en wetenschappers. Ook brengen we gezamenlijk wetenschappelijke publicaties uit.

Samenwerking met Raad van Kinderen en Missing Chapter Foundation

Een organisatie die het onderwijs duurzaam wil verbeteren kan dat niet doen zonder het perspectief van kinderen. Vanuit die gedachte is HCO een samenwerking aangegaan met Missing Chapter (MCF), de initiatiefnemers van de Raad van Kinderen. Sinds het schooljaar 2017-2018 werkt HCO samen met een Raad van Kinderen. Daarnaast gaan HCO en MCF samenwerken aan activiteiten gericht op het vergroten van kinderparticipatie in Den Haag en omgeving.

Samenwerking op het gebied van zorg

Voor het onderwijs aan zieke leerlingen in de regio Haaglanden maakt HCO deel uit van het landelijk netwerk Netwerk Ziezon, dat is opgericht vanuit brancheorganisatie Onderwijsontwikkeling Nederland.

Voor de zorgverlening rondom dyslexie is HCO aangesloten bij Onderwijszorg Nederland (ONL), een coöperatie van onderwijsadviesbureaus.

Alliantie Kinderarmoede

De Alliantie Kinderarmoede is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Missing Chapter Foundation, Alles is Gezondheid en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). De Alliantie Kinderarmoede brengt organisaties uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar om samen nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede. HCO, Bazalt en RPCZ zijn partner van de Alliantie Kinderarmoede.