Partners Samenwerken HCO

Samen met anderen kun je meer bereiken. Samenwerking loont in het onderwijs. Vanuit die overtuiging werkt het HCO intensief samen met gemeenten, onderwijsinstellingen, schoolbesturen, welzijnsorganisaties en andere regionale organisaties. Landelijk is het HCO actief in de brancheorganisatie EDventure. Met een aantal onderwijsadviesbureaus is sprake van partnerschap bij de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten voor het onderwijs.

Samenwerking in de Bazalt Groep: HCO, Bazalt en RPCZ

Per 1 januari 2013 hebben het HCO en RPCZ (onderwijsadviesbureau in de regio Zeeland en Noord-West Brabant) de onderlinge samenwerking geformaliseerd in de zogenoemde Bazalt Groep. Voor landelijke activiteiten en educatieve uitgaven is een nieuwe stichting opgericht: Bazalt. De stichtingen HCO en RPCZ richten zich vooral op de dienstverlening in de eigen regio’s. Gezamenlijk richten Bazalt, HCO en RPCZ zich op de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten. De Koepelstichting Bazalt Groep ondersteunt de werkstichtingen op het gebied van bestuur en beleid, financiën, marketing & communicatie, personeelszaken, ICT, en facilitaire zaken. 

Samenwerking met de gemeente Den Haag

Sinds de verzelfstandiging van het HCO in 2010 is er sprake van nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag. In het convenant tussen de stichting HCO en gemeente Den Haag (voor de periode 2014-2018) is opgenomen dat gemeente Den Haag belang hecht aan de instandhouding van een expertisecentrum ten behoeve van het Haagse onderwijs en welzijnsinstellingen. In het kader van de Haagse Educatieve Agenda werkt het HCO mee aan tal van projecten en activiteiten.

gemeente den haag 

Samenwerking met EDventure en onderwijsadviesbureaus

 EDventure is de vereniging van onderwijsadviesbureaus. Zij versterkt de positie van de bureaus en ondersteunt hen bij de realisatie van hun doelstelling. Het HCO is actief lid van de brancheorganisatie en neemt actief deel aan projecten. Bij de ontwikkeling van innovatieve diensten en producten en educatieve uitgaven werkt het HCO nauw samen met de andere partners in de Bazalt Groep. Daarbij sluiten regelmatig ook andere partners in de onderwijsbranche aan:

EDventurelogo 

Samenwerking met Raad van Kinderen en Missing Chapter Foundation


Een organisatie die het onderwijs duurzaam wil verbeteren kan dat niet doen zonder het perspectief van kinderen. Vanuit die gedachte is het HCO een samenwerking aangegaan met Missing Chapter (MCF), de initiatiefnemers van de Raad van Kinderen. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 werkt het HCO samen met een Raad van Kinderen. Daarnaast gaan het HCO en MCF samenwerken aan activiteiten gericht op het vergroten van kinderparticipatie in Den Haag en omgeving.

MCF logo NIEUW rvk logo

Samenwerking met NTO-Effekt

 Per 1 januari 2015 werken de partners van Bazalt Groep (Bazalt, HCO en RPCZ) samen met NTO-Effekt

NTO effekt

Samenwerking op het gebied van zorg

Voor het onderwijs aan zieke leerlingen in de regio Haaglanden maakt het HCO deel uit van het landelijk netwerk Ziezon, dat is opgericht vanuit EDventure. Voor de zorgverlening rondom dyslexie is het HCO aangesloten bij Onderwijszorg Nederland (ONL), een coöperatie van onderwijsadviesbureaus.

 Ziezon    ONLDyslexie

 

Samenwerking met hogescholen

Het HCO organiseert in samenwerking met een aantal hogescholen / pabo's verschillende post hbo-opledingen:

  • Post hbo-opleiding Leraar Nt2 in het PO, samen met de Haagse Hogeschool.
  • Post hbo-opleiding Specialist Wetenschap en technologie in het basisonderwijs, in samenwerking met de Haagse Hogeschool en Technolab Leiden.
  • Post hbo-opleidng Jonge kind specialist in samenwerking met de Haagse Hogeschool.

Samenwerking met Management Drives

Management Drives biedt organisaties een instrument dat verassende en nieuwe inzichten geeft in wat medewerkers, teams en de organisatie motiveert. Het HCO is gecertificeerd partner van Management Drives, waardoor wij dit instrument kunnen inzetten bij (onderwijs-)organisaties.MD certified partner fc

Werkbezoeken en internationale uitwisselingen

Regelmatig verwelkomt het HCO onderwijsorganisaties uit binnen en buitenland voor een werkbezoek. In de afgelopen jaren kwamen onder meer beleidsmedewerkers van het ministerie van OCW op bezoek, maar ook bijvoorbeeld een Australische, Zweedse en Japanse groep onderwijsprofessionals. Zij kwamen voor presentaties van experts over specifieke innovatieve producten en diensten, en voor de uitwisseling van kennis en ervaringen. 

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies