Onze werkwijze

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Dagelijks bezoeken onze trainers, adviseurs, psychologen, orthopedagogen en andere onderwijsexperts kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen. Vanzelfsprekend staan kwaliteit en zorgvuldigheid in onze werkwijze bovenaan.

Onze experts helpen direct en indirect

Zo begeleiden wij jaarlijks zo’n 10.000 tot 15.000 kinderen door middel van individuele onderzoeken en advies. Maar we doen ook groepsonderzoeken. Met de uitkomsten krijgen we samen met scholen, ouders en kinderen zicht op de individuele onderwijsbehoeften van kinderen en kunnen we de juiste begeleiding en ondersteuning bieden.

Gedragscode HCO voor psychologen en orthopedagogen

Experts van HCO die betrokken zijn bij leerlingzorg en -onderzoek houden zich aan de gedragscode van HCO voor psychologen en orthopedagoge. Deze gedragscode is gebaseerd op de beroepscodes van de beroepsverenigingen NVO (oktober 2008) en NIP (maart 2007) en voldoet aan de eisen die de Wet op Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt.

Download de gedragscode van HCO voor psychologen en orthopedagogen

Klachtenregeling

Uiteraard proberen wij iedere dag om onze dienstverlening zo klantvriendelijk, efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat er iets gebeurt waar je niet tevreden over bent. Wanneer dit het geval is, maak het bij ons kenbaar. Dit kan rechtstreeks bij jouw contactpersoon. Wij proberen dan samen een oplossing te vinden. Als dit niet lukt, kun je gebruik maken van de klachtenregeling van HCO.

Als je het niet eens bent met de wijze waarop de klacht is afgehandeld, kun je je wenden tot de onafhankelijke Geschillencommissie van onze brancheorganisatie EDventure door gebruik te maken van de klachtenregeling van EDventure.

Voor ouders/verzorgers is er een klachtenregeling die van toepassing is op geschillen over jeugdhulpdiensten (inclusief ONL).

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. U vindt onze contactgegevens op de pagina contact.