Nieuws / 31 januari 2020

Ontwikkelassessment voor intern begeleiders start weer

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Scholingsaanbod passend onderwijs

Speciaal voor onderwijsprofessionals in het primair onderwijs in de regio Haagladen, organiseert Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden een scholingsaanbod over passend onderwijs.

Met de invoering van passend onderwijs is het takenpakket van de intern begeleider uitgebreid en zijn er verantwoordelijkheden bij gekomen. Met het oog op deze ontwikkelingen verzorgt SPPOH een ontwikkelassessment voor intern begeleiders.

Waarom een ontwikkelassessment?

Het is een traject gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de IB-er. Je kunt als startende IB-er deelnemen, maar ook als je al veel ervaring hebt, is dit een goede manier om na te gaan welke ontwikkelkansen er zijn.

Een aantal uitgangspunten staat centraal tijdens dit assessment.

  • We werken vanuit een growth mindset.
  • We geven handelingsgerichte aanbevelingen.
  • We verzamelen data op een dynamische wijze; gericht op het in kaart brengen van kwaliteiten en ontwikkelingspotentieel.
  • We koppelen data terug op een inzichtelijke/visuele wijze in een persoonlijke rapportage
  • Het eigenaarschap voor ontwikkeling blijft bij de intern begeleider

Het assessment is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  1. Invullen vragenlijsten door jouzelf en je gekozen respondenten uit werk- en privéomgeving
  2. Intake bij HCO (kennismaking met HCO-trainer en bespreking uitkomst vragenlijst).
  3. Management Drives-ochtend op het HCO (week 13)
  4. Assessment-dag bij HCO met praktijksimulaties (maandag 30/3)
  5. Eindgesprek bij HCO waarin de persoonlijke rapportage besproken wordt.

Je kunt je tot 20/02/2020 voor dit ontwikkelassessment aanmelden bij SPPOH.

Wil je meer informatie?
Neem contact op met Katja Tas