Nieuws / 30 juni 2021

Online lezen: HCO Magazine zomer 2021

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Burgerschapsonderwijs

Voor deze zomereditie van het magazine spraken we voor ‘het gesprek’ met drie scholen over hoe zij burgerschapsonderwijs hebben geïmplementeerd en hoe ze het levend houden. Daarnaast gingen we ook in gesprek met de kinderen van De Driekleur die in de leerlingenraad zitten. Mooie verhalen die jou hopelijk inspiratie geven om het thema burgerschap weer op te pakken. Je kunt hier het volledige magazine online doorbladeren of hieronder ieder artikel afzonderlijk lezen en/of downloaden. We wensen je een mooie zomer! 

Meedoen in de wereld van morgen

De school als oefenplaats voor democratie en het omgaan met diversiteit. Burgerschapsonderwijs daagt leerlingen uit om verbanden te leggen tussen hun eigen leefwerelden en grotere (mondiale) maatschappelijke vraagstukken. Sinds 2006 is burgerschapsonderwijs een wettelijke verplichting. Deze taak vormgeven binnen je onderwijs blijkt echter nog niet zo gemakkelijk. Een gesprek over hoe je burgerschap levend houdt op school en het belang daarvan met de directeur van Cosmicus, leerkracht groep 7 van Maria Montessorischool en directeur van P.H. Schreuderschool.

Een leerlingenraad is een win-win 

Onze leerlingen zijn de toekomst, maar hoe zit het met de leerlingen van vandaag? Hoe bereiden we onze leerlingen voor op de maatschappij van nu en morgen? Op welke manier maken we hen betrokken bij de keuzes op school, de plek waar zij zelf de hoofdrolspelers zijn? Naar leerlingen luisteren is een begin. Een leerlingenraad op school is daar een goed middel voor. 

Vooruit met Leren

De coronacrisis heeft een grote impact op de leerling en de leerkracht. De gevolgen van de schoolsluitingen hebben de verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen uitvergroot. Het schoolpersoneel staat voor de uitdaging hoe het de leerlingen binnen de mogelijkheden van de school passend onderwijs kan bieden. De overheid maakt hier subsidie voor vrij. We spreken Herman van Reine, schooldirecteur bij De Gantel, die is gestart met een nieuw traject van HCO: ‘Vooruit met Leren’.  

Wie of wat heeft je kijk op het vak veranderd?

In elke editie van ons magazine stellen we deze vraag aan een collega binnen of buiten of onze organisatie. Deze keer Sanne Wensink, onderwijsadviseur bij Bazalt Groep (bestaande uit Bazalt, HCO en RPCZ) en regio-coördinator bij Onderwijskansen, aan het woord over het Nationaal Programma Onderwijs.  

Samen Groeigericht Oefenen

De leerlingen zijn terug op school! Volop kans om leerstof weer sámen te oefenen, goed te bekijken wat de groep nodig heeft; welk ontwikkelingsvakgebied kan een boost gebruiken? Bazalt Groep ontwikkelde de handreiking ‘Samen Groeigericht Oefenen’ voor scholen. Een kant-en-klaar organisatiemodel voor acht weken om in 30 minuten dagelijks de leerstof voor jouw groep te oefenen.