Nieuws / 16 mei 2022

Online lezen: HCO Magazine voorjaar 2022 – Laatste uitgave!

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Als het leren anders gaat

Weinig is zo frustrerend als niet begrijpen wat iedereen begrijpt. Om te merken dat je klasgenoten iets volkomen logisch vinden terwijl het voor jou abracadabra is. Om stil te blijven staan waar anderen vooruitgaan. Als leraar kun je denken: ik blijf het proberen en geef zo’n leerling ondertussen het gevoel dat het uiteindelijk wel goed komt. Ieder kind ontwikkelt zich nu eenmaal anders. Meer kun je niet doen. Alleen, je kunt wel degelijk meer doen. Je kunt op zoek gaan naar een sleutel. Dat hoef je niet zelf te doen. In dit nummer lees je meer over als het leren anders gaat of als leerlingen niet tot leren komen. Wat gebeurt er als een school er alles aan heeft gedaan om passend onderwijs te bieden en het niet lukt. Je leest het op pagina 4. Dat het leren anders ging in coronatijd, daar weten we alles van. We spreken Herman van De Gantel een jaar later over zijn ervaring met het traject ‘Vooruit met Leren’. Daarnaast een inspirerend artikel over dat je ook anders les kunt geven door middel van ‘Natuurlijk, buiten rekenen!’ op pagina 15. Want, wat de uitdaging ook is, waar een kind is, is een weg. 

Je kunt hier het volledige magazine online doorbladeren of hieronder ieder artikel afzonderlijk lezen en/of downloaden. Wat ons betreft gaan we – ondanks de onzekere tijden – voorwaarts! 

Uitgangspunt is altijd het voorkomen van thuiszitten 

Ieder kind heeft recht om op de meest passende plek het best passende onderwijs te krijgen. Maar wat gebeurt er als een school er alles aan heeft gedaan om passend onderwijs te bieden en het op dat moment op die plek niet lukt. Een gesprek met Lisa Mesander en Annemarie Jones van het SPPOH, Linda de Zeeuw van de Oranjeschool en Claudia Molier van het HCO. We bespreken hoe zorgvuldig een school handelt om het best passende onderwijs binnen de eigen onderwijssetting te organiseren, maar soms moet besluiten dat het niet meer gaat.  

Je haalt een frisse blik in huis 

Precies een jaar geleden spraken we met Herman van Reine, schooldirecteur bij De Gantel, over het inzetten van NPO-gelden. Vanuit het traject ‘Vooruit met Leren’ (VML) was er ondersteuning door het HCO en Buro Leerlingenhulp (BLH). We spreken Herman over wat VML heeft opgeleverd en hoe zij toewerken naar een werkwijze die zonder de NPO-gelden nog steeds kwaliteit en verduurzaming in hun onderwijs leveren.

Wat we aanbieden voor nieuwkomers, is veel belangrijker dan ik dacht

Door de vluchtelingenstroom uit Oekraïne is lesgeven aan anderstalige kinderen actueler dan ooit. De post-hbo-opleiding Leraar NT2 stoomt je klaar om als NT2-specialist jouw kennis over te brengen op deze nieuwkomers. We spreken Ria van Nieuwenhuizen, leerkracht in de taalklas van de Oranjeschool, over de NT2-opleiding van het HCO.   

Natuurlijk, buiten rekenen! 

Als kinderen buiten spelen, zijn ze ongemerkt bezig met allerlei rekenkundige concepten. Ze proberen uit wie het snelste is of verzamelen zo veel mogelijk lieveheersbeestjes. Door aan te sluiten bij dit spontane spel kun je op een natuurlijke manier rekenen met jonge kinderen. Juliet Robertson schreef het boek Messy Maths. Bazalt Groep bewerkte het boek voor de Nederlandse markt en noemde het: Natuurlijk, buiten rekenen! Daarnaast is er een gelijknamige workshop en training bij ontwikkeld voor iedereen in het PO.   

Juf ik vind het fijn dat je snapt waar ik moeite mee heb

In elke editie van ons magazine stellen we deze vraag aan een collega binnen of buiten onze organisatie. Deze keer Jolanda Oosterling, intern begeleider bij De Parkiet, aan het woord over ‘als het leren anders gaat’.