Nieuws / 12 april 2021

Online lezen: HCO Magazine voorjaar 2021

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

De frisse wind erdoorheen!  

We hebben een pittige winter achter de rug. Door corona zaten de leerlingen weer thuis. Dat vroeg veel van de ouders, leerkrachten en uiteraard de leerlingen zelf. Met weinig perspectief en weinig mogelijkheden om iets te doen in je vrije tijd. ‘Weer wandelen?’ was een veelgehoorde uitspraak. Maar het voorjaar is aangebroken. Het zonnetje schijnt. Wellicht dit jaar maar een kleine voorjaarsschoonmaak, omdat we in de eerste lockdown al goed hebben opgeruimd. De vraag die we ons voor deze uitgave van HCO Magazine stelden, was: willen we ook iets meenemen uit deze periode? We gingen in gesprek met vier leerkrachten. Zij nemen ons mee in wat zij hebben ervaren, in wat juist goed ging en waar ze wellicht nu nog mee verdergaan. We hebben ook een mooi interview met ouders waarin ze vertellen of hun kijk op het vak nu is veranderd. In deze voorjaarseditie is ook meer te lezen over hoe burgerschap een belangrijk thema is voor Cosmicus Den Haag en hoe zij als school hiermee omgaan.

Je kunt hier het volledige magazine online doorbladeren of hieronder ieder artikel afzonderlijk lezen en/of downloaden. Veel leesplezier!

Wat ging juist goed tijdens het lesgeven op afstand?

Dat lesgeven op afstand voor zowel ouder als leerkracht een zware beproeving was, dat hebben we in de lockdown goed meegekregen uit eigen ervaring, en van collega’s, familie en vrienden. Was alles een zware beproeving of gingen er juist ook dingen goed? Zó goed dat we na de tweede lockdown zeggen: dit houden we erin! Een gesprek met verschillende leraren uit het primair onderwijs.  

Lees hier het artikel

Het kleutertraject: concrete aanpak met grote gevolgen

Kleuters kunnen soms net een extra steuntje in de rug nodig hebben om de overgang van groep 2 naar groep 3 soepel te laten verlopen. Het kleutertraject helpt hierbij. “Het traject is niet leidend of ze wel of niet overgaan, maar het gaat er vooral om de kleuter sterker te maken.” Een gesprek met twee betrokkenen van het eerste uur.

Lees hier het artikel

De ‘training basis ve’ is een verrijking voor iedere pedagogisch medewerker

Als specialist in de voor- en vroeg­schoolse educatie (vve) heeft HCO diverse trainingen voor medewerkers van kinderdagverblijven, peutergroep­en en basisscholen. Speciaal voor pedagogisch medewerkers is er een zeer complete ‘Training Basis VE’. De bijeenkomsten worden uitgevoerd door diverse jongekindspecialisten. Aan het woord zijn Clara Buter en Marije van der Schelling, onderwijsadviseurs van HCO met veel praktijkervaring en expertise betreffende het jonge kind.

Lees hier het artikel

De pet van de leraar

Het imago van leraren in het onderwijs is de afgelopen decennia achter­uitgegaan. Een oorzaak lijkt onder andere te liggen in onwetendheid over wat er allemaal komt kijken bij het leraarschap. Heeft de pandemie, waarin ouders door het geven van thuisonderwijs zélf de leraarspet hebben opgezet, de kijk op het onderwijs veranderd?

Lees hier het artikel

Wereldburgerschap en de vreedzame school

Wereldburgerschap is niet alleen een thema op de politieke agenda, maar ook een onderwerp dat Fatih Őzbasi, basisschooldirecteur van Cosmicus Den Haag, nauw aan het hart ligt. Lees hier zijn verhaal hoe hij hiermee werkt op school.

Lees hier het artikel