Nieuws / 20 december 2021

Online lezen: HCO Magazine najaar 2021

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Voorwaarts

De financiële middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs zorgen voor een extra steuntje in de rug om ambities op het vlak van beter onderwijs te verwezenlijken. Wij vroegen een aantal directeuren waar zij de NPO-middelen voor benutten. Je leest het in ‘Het gesprek’. En dat er juist nu veel aandacht is voor leerlingzorg is ook niet zo verrassend. Hierover vertellen het HCO- en intern begeleidersteam. Verder zijn we vanuit het HCO bezig een pilot op te zetten om het ‘blended’ leren toe te passen. Tot slot lees je in de rubriek ‘Toekomstgericht onderwijs’ hoe basisschool Onze Wereld aan de slag is gegaan met Leren zichtbaar maken.   

Je kunt hier het volledige magazine online doorbladeren of hieronder ieder artikel afzonderlijk lezen en/of downloaden. Wat ons betreft gaan we – ondanks de onzekere tijden – voorwaarts! 

Directeuren over NPO-inzet

Leerlingen verdienen volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Het Nationaal Programma Onderwijs stelt geld beschikbaar om leervertragingen na corona in te halen en het onderwijs te verbeteren. Dit geld investeren onderwijsinstellingen de komende twee schooljaren in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Een gesprek met vier schooldirecteuren over de inzet van het Nationaal Programma Onderwijs. 

Blended leren vergroot de impact van onlineoverdracht

Digitale technieken zijn niet meer uit het onderwijs weg te denken en de pandemie heeft dit in een stroomversnelling gebracht. Bij HCO is het niet anders: programma’s als Microsoft Teams zijn in vliegende vaart omarmd om toch trainingen te kunnen geven. Sinds vorig jaar gonst de term ‘blended’ leren door het HCO. Tijd om er eens dieper op in te gaan, dus onderwierpen we Portfoliomanager Eveline Busch die hier meer vanaf weet aan een vragenvuur.

Leerlingzorg: ‘Samen zoeken we naar de beste oplossing voor het kind’ 

Leraren spelen vaak goed in op de verschillen tussen leerlingen. Maar soms is het niet duidelijk wat een leerling nodig heeft om vooruit te komen. Dan is specialistisch advies nodig, bijvoorbeeld ondersteuning op het gebied van leerlingzorg. Adviseurs van HCO en intern begeleiders van RKBS De Fontein vertellen meer over de samenwerking met HCO op dit vlak. 

Wie of wat heeft je kijk op het vak veranderd?

In elke editie van ons magazine stellen we deze vraag aan een collega binnen of buiten onze organisatie. Deze keer het woord aan Joke Brans, onderwijsadviseur bij Bazalt Groep (bestaande uit Bazalt, HCO en RPCZ) en gespecialiseerd in het Jonge Kind.    

Iedere leerling eigenaar van eigen leerproces 

Hoe word jij de beste leraar voor iedere leerling? Met die vraag is het team van de Haagse basisschool Onze Wereld dagelijks bezig, met hulp van het trainingsprogramma Leren zichtbaar maken: een gezamenlijk project van Bazalt, HCO en RPCZ. Het doel van dat programma is om van de leerling zijn eigen leraar te maken.