Nieuws / 30 november 2020

Online lezen: HCO Magazine najaar 2020

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Door de jaren heen zien we dat je het onderwijs op school op verschillende manieren kunt organiseren. Meer verantwoording bij de leerlingen, unitonderwijs. En door corona hebben we gezien dat het zelfs mogelijk is om onderwijs op afstand te organiseren. Of dit altijd werkte? Daar zijn de meningen over verdeeld. Het geeft meer aan dat we kunnen denken in oplossingen en kunnen innoveren, en daardoor het onderwijs naar een ander niveau tillen. Neem de St. Victorschool. Zij besloten om op eigen initiatief de EDI-werkwijze bij kleuters door te voeren en leerkrachten hebben daar een eigen weg in gevonden. Een school waar de leerkrachten de verantwoordelijkheid voor het leren steeds meer bij de leerlingen neerleggen, is KC Toermalijn. Onderwijsadviseur René Kops sprak met Nienke Huizinga van Toermalijn over leergesprekken met leerlingen en hoe dat in de praktijk eraan toegaat. Maar als je echt nog eens het roer in de klas wilt omgooien, dan kun je altijd nog een leerling voor de klas zetten. Ons covermodel Jofazia (8 jaar, groep 5) zag het wel zitten!

Je kunt het volledige magazine online doorbladeren of hieronder ieder artikel afzonderlijk lezen en/of downloaden. Veel leesplezier!

St. Victorschool en HCO over EDI bij kleuters

Met een instructie volgens het EDI-model kun je meer focus houden op het doel. Ook bij kleuters. Wat wil je de kinderen echt leren en welke instructie hebben zij nodig? Hierbij is het van belang dat alle kleuters actief zijn en kunnen handelen. Het ‘ik, wij, jullie, jij’ helpt om zich dat eigen te maken.

Het leergesprek: een prijzenpot aan informatie!

Eigenaarschap en zelfsturing zijn de afgelopen jaren een belangrijk thema op scholen. Leerlingen die eigenaarschap hebben, volgens professor Hattie ‘de zichtbaar lerende kinderen’, hebben helder voor ogen wat ze gaan leren, hoe ze ervoor staan én wat hun volgende stap in het leerproces is. Een leergesprek is een krachtig middel om leerlingen dit inzicht te geven.

Een kansrijke schoolomgeving, een kansrijke toekomst

Kansengelijkheid is al jaren een thema op de politieke agenda. De coronacrisis heeft het nog meer inzichtelijk gemaakt dat een toenemend aantal leerlingen opgroeit in een minder kansrijke omgeving. Er is de afgelopen tijd genoeg over geschreven. Maar wat kun je als school en leraar zelf doen?

‘De schoonheid van taal ervaren’

Eric Maas is werkzaam op het ’s Gravendreef College als docent Nederlands en muziek en hij is mentor. Na een aantal jaren als leerkracht in het basisonderwijs heeft hij de overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs. Eric vertelt wie zijn kijk heeft veranderd.

De universele les van de ISK

Doordat kinderen uit de hele wereld samenkomen in de ISK, leren onze leerlingen niet alleen Nederlands en omgaan met verschillende culturen, maar kunnen ze ook onderzoeken wat hen juist gemeenschappelijk bindt.