De vier Expertisepunten Ouderbetrokkenheid in de regio Zuidwest Nederland geven samen met het ministerie van OCW op maandag 23 september het startschot voor de regionale aanpak van ouderbetrokkenheid. Dit gebeurt in een conferentie op twee locaties: 

  • Rotterdam met lezingen van staatssecretaris Sander Dekker en SCP-directeur prof. dr. Kim Putters, 11 workshops en een informatiemarkt
  • Vlissingen met een video verbinding met Rotterdam voor het plenaire programma en 3 workshops op de eigen locatie

Ouders, scholen, gemeenten en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Er worden ca. 200 deelnemers verwacht en inschrijving is nog mogelijk.

Succesvol partnerschap tussen ouders en school loont

Kinderen presteren cognitief en sociaal-maatschappelijk beter, naarmate ouders meer betrokken zijn bij de school, blijkt uit onderzoek. Hoe zorg je ervoor dat er een succesvol partnerschap tussen ouders en school tot stand komt? Met die vraag zijn veel scholen en ouders bezig en er bestaat behoefte aan uitwisseling van kennis en good practices. Met deze regionale aanpak stelt het ministerie van OCW ouders, scholen en andere betrokkenen in de gelegenheid van elkaar te leren.

Vragen die tijdens deze conferentie worden beantwoord
  • Wat zijn de succesfactoren van goed partnerschap tussen ouders en school?
  • Welk beleid maak je op school op het thema ouderbetrokkenheid?
  • Wat verwachten ouders en school van elkaar en hoe manage je deze onderlinge verwachtingen?
  • Hoe werken school en ouders samen om tegemoet te komen aan de speciale onderwijs- en zorgbehoeften van meer- en hoogbegaafde kinderen?
Programma Rotterdam

15.30-16.00 uur Inloop
16.00-16.45 uur Lezingen van staatssecretaris Sander Dekker en SCP-directeur prof. dr. Kim Putters
16.50-17.40 uur Workshopronde 1
17.40-18.40 uur Pauze met eten, drinken en intermezzo
18.40-19.30 uur Workshopronde 2
19.30-20.00 uur  Informele afsluiting

Uitgebreid programma en aanmelding

Bekijk het programma voor een volledig overzicht van alle workshops. Deelname is kosteloos, inschrijven is wel verplicht.

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies