Medewerkers

Zeynep Ozyilmaz

Onderwijsadviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

BIO

Spelend leren, lerend spelen. Het is net als het verhaal van de kip en het ei. Beide van belang en niet los van elkaar te zien. Kinderen leren door ervaringen op te doen en spel is de basis binnen het peuter- en kleuteronderwijs. Mijn doel is om training en begeleiding te bieden vanuit afstemming, op wat onderwijsprofessionals nodig hebben en te kijken waar de kansen liggen. We hebben een gezamenlijk doel. Samen leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Als onderwijsadviseur stimuleer ik professionals om aansluiting te vinden op wat een kind nodig heeft. Soms is er een gerichte observatie nodig. Een kleuter PDO kan dan bijvoorbeeld ingezet worden om het leerpotentieel van het kind in kaart te brengen. De praktische ervaring en kennis die ik als leerkracht, coach, Intern Begeleider en VVE-co√∂rdinator heb opgedaan, helpen mij hierbij.’

OPLEIDING

 • Master Special Educational Needs, Seminarium voor Orthopedagogiek
 • Post hbo-opleiding, Intern Begeleider/Remedial Teacher, Hogeschool InHolland
 • Pabo, De Haagse Hogeschool

PROFESSIONALISERING

 • Kleuter PDO (Pedagogisch Didactisch Onderzoek)
 • Vroegsignalering peuters en kleuters
 • Zorgstructuur
 • Leidinggevende communicatie
 • KIJK
 • VVE-programma Piramide
 • Coach the coach traject
 • Van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen
 • Instructional leadership-formatieve evaluatie