Medewerkers

Wilma van der Vlugt

Onderwijsadviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo
BIO

Samen met leerkrachten, ouders en kinderen het beste uit kinderen halen

Dat is waarom ik iedere dag dat met plezier en overtuiging naar mijn werk ga!
Ik ben begonnen met de individuele leerling en de diagnostiek bij kinderen met speciale leerbehoeften.
Gaandeweg ben ik mij daarnaast meer gaan richten op het bredere kader van de leerkracht, groep en de school. Met name het bezig zijn met vragen rondom gedragsproblemen en de begeleiding hiervan heeft mijn interesse. Mijn achtergrond en kennis van MI, Coöperatief leren en WinWin (Werken aan verantwoordelijk gedrag) komen hierbij goed van pas.
Mijn kracht is een oplossingsgerichte en positieve houding. Kijken naar kansen en mogelijkheden om mensen in beweging te krijgen. Ik wil mensen in beweging brengen en motiveren vanuit het contact met de ander en naast de ander staan. Ik geloof in mindere mate in het overtuigen van de andere om iemand in beweging te zetten. De ander heeft het antwoord vaak zelf in zich en aan mij de uitdaging om dit bewust te maken en te gebruiken.

NEVENEXPERTISE

Lid van de Raad van Advies van Vitalis.

OPLEIDING

Pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagiek en leervakken van Leerproblemen.

PROFESSIONALISERING

SVIB-opleiding.
Opleiding Coaching.
PBS-coach.
NLP-practioner.
Piramide.
Meervoudige intelligentie en Coöperatief leren.
Oplossingsgericht werken.
Begeleiding “Moeilijke groep, nooit meer”.
Aanpak Pesten/Zand erover.
Gedragsmanagement.
Werken aan verantwoordelijk gedrag (WinWin).
Gedragsveranderingen bij leerkrachten bewerkstelligen.