Medewerkers

Tanja Guiaux-Flameling

Onderwijsadviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo
BIO

“Passend onderwijs maak je samen”, daar ben ik van overtuigd. Als psycholoog en onderwijsadviseur bij team Leerlingzorg houd ik mij bezig met leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen bij basisschoolleerlingen. Ik houd van de puzzel die diagnostiek vaak is: wat heeft dít kind nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? Maar ook: hóe kan dat gerealiseerd worden? Samenwerking met school, ouders én kind is hierbij de sleutel. Ik maak mij dan ook sterk voor ouderbetrokkenheid en gesprekken met het kind.

Naast diagnostiek houd ik mij bezig met ernstige rekenproblemen en dyscalculie, begeleid ik scholen op het gebied van (hoog)begaafdheid en geef ik trainingen over dit onderwerp. Tevens begeleid ik scholen die opvangonderwijs aan neveninstromers bieden. Daarnaast geef ik trainingen aan scholen die Engels als vroeg vreemde talenonderwijs willen invoeren en help ik bij de implementatie hiervan.

De diversiteit van mijn werkzaamheden vormt een mooie uitdaging, ik vind het heerlijk om mijzelf op verschillende gebieden te ontwikkelen.

NEVENEXPERTISE
  • VOPR (voorlopige ondersteuningsplan raad) passend onderwijs (samenwerkingsverband 28.01 Leiden en omgeving/Wassenaar).
OPLEIDING
  • Onderwijs- en ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden.
  • Opleiding Taalspecialist, EDventure.
PROFESSIONALISERING
  • PRIMA Pesten (NIGZ).
  • (Hoog)begaafdheid: onderzoek en begeleiding (RINO).