Medewerkers

Saskia Verheus

Onderwijsadviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

BIO

Kansen en mogelijkheden centraal bij het realiseren van goed onderwijs en een optimale ontwikkeling voor kinderen! Dat vormt voor mij het uitgangspunt in mijn werk als onderwijsadviseur. De ontwikkeling van kinderen is onlosmakelijk verbonden met de omgeving waarin ze opgroeien. Ik hecht daarom veel waarde aan de samenwerking tussen kind, school en ouders. Met elkaar opzoek naar wat er nodig is om een optimale ontwikkeling voor het kind te realiseren. Ik richt mij daarbij vooral op dat wat goed gaat. Wanneer gaat het goed, welke rol speelt de omgeving hierbij, hoe kunnen we dit uitbreiden en versterken? Samen op weg naar het gemeenschappelijke doel; een gelukkig kind dat tot leren en ontwikkeling komt.

OPLEIDING

  • PABO, Haagse Hogeschool.
  • Orthopedagogiek, specialisatie Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs, Universiteit Leiden