Medewerkers

Sarah Ruitenberg

Onderwijsadviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo
BIO

Dat ouders en school dezelfde focus hebben, namelijk ‘het beste voor het kind’, dat is waar ik voor ga. Ik vind het belangrijk om afstemming tussen school en ouders te bereiken en probeer dit door middel van heldere gespreksvoering voor elkaar te krijgen. Ik volg de opleiding School Video Interactie Begeleiding (SVIB) en hoop daarmee leerkrachten en leerlingen te kunnen begeleiden in de onderwijsleersituatie.
Ik verricht diagnostiek op scholen en ben in het bijzonder gespecialiseerd in dyslexieonderzoek. Ik bezoek daartoe regelmatig dyslexie congressen. Ook neem ik vergoede dyslexieonderzoeken af (ONL).
De overgang van de basisschool naar de middelbare school houdt me bezig. Door middel van toetsen kijken we welk type vervolgonderwijs het best bij een leerling past. Als coördinator van het NIO/NDT-project begeleid ik met veel plezier stagiaires en trainees bij de afname van de toetsen.
Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014, komen er veel vragen van scholen over nieuwe regelingen en documenten die ingevuld moeten worden. Ik begeleid scholen hierbij, bijvoorbeeld door te helpen bij het invullen van ontwikkelingsperspectieven en groeidocumenten.

OPLEIDING
  • Pedagogische Wetenschappen, specialisatie orthopedagogiek (binnen orthopedagogiek: specialisatie neuropsychologie).
  • Basisopleiding Onderwijsadviseur.