Medewerkers

Robin Dijkers

Onderwijsadviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo
BIO

Als orthopedagoog vind ik het belangrijk om te kijken naar en vanuit het kind. Praten mét het kind en niet óver het kind. Denken in oplossingen en ondersteuning, niet in problemen. Kijken naar gedrag en wat er onderliggend is aan dit gedrag. Met mijn expertise vanuit het VSO wil ik eraan bijdragen dat zoveel mogelijk kinderen zich op een voor hun passende plek binnen het onderwijs kunnen ontwikkelen. Om hiertoe te komen is het in mijn functie belangrijk gesprekken te voeren met het kind, de ouders, de school en andere betrokkenen.

OPLEIDING
  • Orthopedagogiek, specialisatie klinische neuropedagogiek – Universiteit Leiden
  • Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) – Avans + Pabo
  • MO-Geschiedenis, Universiteit Leiden