Medewerkers

Rianne van der Hout-de Gier

Onderwijsadviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo
BIO

“Gras groeit niet door er aan te trekken, maar door de wortels water te geven”. Ieder kind is anders en leert en ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Door aan te sluiten bij de manier waarop een kind leert en bij zijn of haar krachten en mogelijkheden, kan een kind groeien en zich verder ontwikkelen. Mijn doel als onderwijsadviseur bij het HCO is om samen met ouders en school te onderzoeken welke onderwijsbehoeften het kind heeft om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. In mijn werk als ambulant begeleider heb ik kinderen en jongeren op een praktische en doelgerichte manier geholpen bij zowel hun leer- als sociaal-emotionele ontwikkeling. Ik gebruik deze ervaring bij het opstellen van handelingsgerichte adviezen afgestemd op het kind en zijn of haar omgeving. Ook de ouders, de leerkracht en de leeftijdsgenootjes spelen een grote rol in de ontwikkeling en ondersteuning van het kind. Hen betrekken bij het gehele diagnostische proces is daarom voor mij van groot belang.

NEVENEXPERTISE

Voorheen: Ambulant begeleider van kinderen met een psychiatrische stoornis (ASS, ADHD, ODD, expressieve taalstoornis en dyslexie) zowel in de thuis- als in de schoolsituatie. 

OPLEIDING

Bachelor Psychologie en Master Child and Adolescent Psychology, Universiteit Leiden.

PROFESSIONALISERING

Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP.