Medewerkers

Nathalie de Nocker

Orthopedagoog, Trainee LLZ

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Bio

Kijken naar de potenties van het kind en hoe het zich zo optimaal mogelijk kan ontplooien: dat is belangrijk voor mij als orthopedagoog.

Tijdens mijn studie heb ik stages gelopen op basisscholen waarbij ik kinderen heb ondersteund in zowel hun leer- als sociaal-emotionele ontwikkeling.

De kennis en ervaring die ik heb opgedaan tijdens mijn studie kan ik nu als trainee onderwijsadviseur gebruiken bij het opstellen van handelingsgerichte adviezen voor leerkrachten en ouders.

Opleiding

Bachelor Pedagogische wetenschappen (2014-2018) en de master Orthopedagogiek (2018-2019) aan de Universiteit van Amsterdam. Basisaantekening psychodiagnostiek verwacht in september 2019.